Patoloji nedir, Patoloji ne demek

Patoloji; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenen bilim dalı

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. pathos: ızdırap; logos: bilim) Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir hastalığın nedenlerini ve gelişimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji.

İngilizce'de Patoloji ne demek? Patoloji ingilizcesi nedir?:

pathology

Patoloji anlamı, kısaca tanımı:

Bitki patolojisi : Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

Patolojik : Patoloji ile ilgili. Bozulmuş, işlemeyen.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Ruh sağlığının bozulması durumu.

Hücre : Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda.

 

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Yapısal : Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

İşlevsel : İşlevle ilgili, fonksiyonel.

Değişiklik : Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik olma durumu. Farklılık. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil.

Tanınma : Tanınmak işi.

Patolojik anatomi : Anatomik patoloji.

Patolojik doğum sonrası meme ödemi : Fizyolojik meme ödeminin çok ilerlemiş durumu.

Patolojik kemikleşme : Vücutta kemik dokusuyla ilişkisi bulunmayan dokularda kemikleşmenin oluşması.

Patolojik-anatomik tanı : Patolojik değişimin yerleşim yeri ve genel özelliğini tanımlayan, hastalık nedeni hakkında bir fikir vermeyen tanı.

Patolojik-histoloji : Histopatoloji.

Diğer dillerde Patoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Patoloji ne demek? : n. pathology

Fransızca'da Patoloji : pathologie [la]

Almanca'da Patoloji : n. Pathologie

Rusça'da Patoloji : n. патология (F)