Patriarchal family türkçesi Patriarchal family nedir

Patriarchal family ingilizcede ne demek, Patriarchal family nerede nasıl kullanılır?

Patriarchal : Patriğe ait. Muhterem. Patriyarkal. Ataerkil. Hürmete layık. Pederşahi. Ataerkili. Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Yaşlı ve saygıdeğer. Babaerkil.

Family : Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim. İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup. Soy. Kodak. Çocuklar. Ocak. Erkeğin ve kadının çocuklarıyla oluşturdukları, iş bölümüne dayalı, küçük (çekirdek) ve büyük ya da dar ve geniş aile gibi tipleri olan toplumsal ve ekonomik temel birlik, a. bk. büyük aile, küçük aile. Evlilik ve kan bağına, başka deyişle karı-koca, ana-baba-çocuklar, kardeşler vb. arasındaki ilişkilere dayalı olan bir toplum çekirdeği. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği birlik anlamında kulandan bir terim. canidae: köpekgiller familyası gibi. Sülale.

Patriarchal cross : Patrik haçı.

Address family : Adres ailesi.

Agave family : Sabır otu familyası.

Alienated himself from his family : Akrabalarıyla yabancılaştı veya uzaklaştı. Ailesinden soğudu.