Peaceful türkçesi Peaceful nedir

Peaceful ile ilgili cümleler

English: Conversion was peaceful and gradual.
Turkish: Dönüşüm huzurlu, yavaş yavaş oldu.

English: Even at nighttime, it was not quiet and peaceful any more.
Turkish: Gece vakti bile olsa, artık sessiz ve huzurlu değil.

English: Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
Turkish: Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

English: Country life is very peaceful in comparison with city life.
Turkish: Kır yaşamı,şehir yaşamıyla karşılaştırıldığında çok huzurludur.

English: Atomic energy can be utilized for peaceful purposes.
Turkish: Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

 
 

Peaceful ingilizcede ne demek, Peaceful nerede nasıl kullanılır?

Peaceful coexistence : Barış içinde bir arada yaşama. Barış içinde birarada yaşama.

Peacefully : Barış içinde. Sulhen. Güzel güzel. Olaysız biçimde. Barışçıl bir şekilde. Barış yoluyla. Olaysız şekilde.

Peacefulness : Sükunet. Yumuşak başlılık. Sakinlik. Uysallık.

Coexist peacefully : Bir arada barış içinde bulunmak.

Unpeaceful : Huzursuz.

Peace corps : Barış gücü. Barış gönüllüleri.

Peace offering : Barış amaçlı hediye. İncitici. Kurban. Barış ve uzlaşma amacıyla verilen hediye. Barış teklifi. Barışalım.

Peace movements : Barış hareketleri.

Peace building : Barış inşası.

Peace dance : Barış oyunu. Toplumu savaştan korumak amacıyla yapılan ve bunu barışsal eylemlerin benzetimsel uygulamalarıyla sağlamaya çalışan oyun türü. bk. oyun. krş. savaş oyunu, uğraş oyunu.

İngilizce Peaceful Türkçe anlamı, Peaceful eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Peaceful ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pacific : Sulhçu. Pasifik. Sulhsever. Uzlaştırıcı. Sulhperver. Barıştırıcı.

Passive : Faizsiz. Edilgin. Edilgen. Dayanıklı. Eylemsiz. Pasif. Dingin. Edilgen çatı.

Conciliatory : Gönül alıcı. Yatıştırıcı. Anlaşma kabilinden. Uzlaştırıcı.

Easeful : Konforlu. Sessiz.

Composure : Dinginlik. Huzur. Kendine hakimiyet. Sakinlik. İtidal. Soğukkanlılık. Ilımlılık. İrade gücü. Kontrol.

Balmier : Kaçık. Ilık. Hoş kokulu. Rayihalı. Yumuşak ve ılık (hava). Sıcacık ve hoş. Dinlendirici. Sıcacık ve hoş (rüzgar vb.). (hava) yumuşak.

Calmest : Dinmek (fırtına). Yatıştırmak. Serinkanlı. Dingin. Arsız. Durgun. Sakinleşmek (deniz). Soğuk.

Pacifist : Pasifist. Pasifizm yanlısı. Barışçı kimse. Sulhsever. Barış yanlısı kimse. Barış yanlısı.

Comfier : Konforlu.

Quite : Pek. Epeyce. Elbette. Oldukça. Hayli. Bayağı. Tam. Gerçekten. Büsbütün.

Peaceful synonyms : peace loving, unaggressive, irenic, complacent, antimilitaristic, tranquil, nonviolent, easier, docile, commodious, canniest, nonaggressive, clement, arcadias, biddable, easiest, airless, softs, as meek as a lamb, ductile, bland, soft, ataraxic, unwarlike, cannier, comfiest, dovish, compliant, cadillacing, comfort, agreeable, blessed, nonbelligerent.

Peaceful zıt anlamlı kelimeler, Peaceful kelime anlamı

Unpeaceful : Huzursuz.

Aggressive : Çamur. Atılgan. Girişken. Saldırgan. Didişken. Kavgacı. Agresif. Saldırıcı. Tecavüzkar. Saldırı ile ilgili.

Unquiet : Kargaşalı. Rahatsız. Huzursuz. Sessiz olmayan. Sesli. Gürültülü. Meraklı. Çalkantılı. Muzdarip.

Peaceful antonyms : violent, hostile.

Peaceful ingilizce tanımı, definition of Peaceful

Peaceful kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Tranquil. Quiet. Possessing or enjoying peace. A peaceful end. Not disturbed by war, tumult, agitation, anxiety, or commotion. As, a peaceful time. A peaceful country.