Peacocking türkçesi Peacocking nedir

  • Tanrıkuşu.
  • Gösteriş düşkünü.
  • Tavus.
  • Tavus kuşu.
  • Tavuskuşu.
  • Züppe.
  • Tavus (takımyıldızı).

Peacocking ingilizcede ne demek, Peacocking nerede nasıl kullanılır?

Peacock blue : Parlak çivit mavisi. Tavuskuşu mavisi.

Peacock butterfly : Gündüz tavus kelebeği. Tırtıl evresinde tarım ve orman bitkilerine zarar veren, kanat uçları dişli, güzel kelebek. Tavus kelebeği. Gündüz tavuskelebeği. Böcekler (ınsecta) sınıfının, pul kanatlılar (lepidoptera) takımından, kanatları dişli ve köşeli olan bir eklem bacaklı türü.

Peacock wiseman hypothesis : Reel kamu harcamalarının reel gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payında, savaş ve doğal afetlerin yaşandığı olağanüstü dönemlerde meydana gelen ve olağanüstü dönemin sona ermesine karşın kalıcı hale gelen artışların nedenlerini, halkın olağanüstü dönemlerde normal zamanlara göre vergiye katlanma düzeyinin artmasına bağlı olarak bir defalık vergilerin kalıcı hale gelmesiyle açıklayan sav. Peacock-wiseman savı. Peacock-wiseman hipotezi.

A peacock in his pride : Gösteriş yapan kişi.

Grey peacock pheasant : Himalaya gri tavus kuşu. Ana vatanı himalaya dağları ve çin olan, ormanlık alanlarda yaşayan sülün ırkı.

Palawan peacock : Ana vatanı filipinlerdeki palawan adası, yaşama ortamı yağmur ormanları olan, diğer tavus kuşu sülünlere göre daha hareketli sülün ırkı. Palawan tavus kuşu.

 

Javan peacock : Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, asya'da yaşayan bir tür. Java tavus kuşu.

Peacocks : Züppe. Gösteriş meraklısı tip. Tanrıkuşu. Tavus (takımyıldızı). Tavus. Tavus kuşu. Gösteriş düşkünü. Tavuskuşu.

Peacock : Tavus (takımyıldızı). Tanrıkuşu. Tavus kuşu. Züppe. Tavuksular (galliformes) takımının, sülüngiller (phasianidae) familyasından, 110-125 cm kadar uzunlukta, hindistan ve seylan'da yaşayan bir tür. Gösteriş düşkünü. Gösteriş meraklısı tip. Tavus. Tavuskuşu.

İngilizce Peacocking Türkçe anlamı, Peacocking eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Peacocking ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coxcombs : Bopstil. Horoz ibiği çiçeği. Horozibiği. Horoz ibiği. Bobstil. Horozibiği çiçeği.

Dude : Dönme. Arkadaş. Ahbap. Dost. Züppe adam. Şehirden gelen tatilci. Turist.

Clotheshorses : Çamaşır askısı. (kılık) kıyafet düşkünü. Çamaşır kurutma askısı. Elbise kurutma askısı.

Conceited pup : Delikanlı.

Peacocks : Gösteriş meraklısı tip.

Cockscomb : Horozibiği. Bobstil. Horozibiği çiçek. İbik. Horozibiği çiçeği. Horoz ibiği. Gelinçiçeği. Züppe adam.

Dandified : Zarif. Çıtkırıldım.

Beaus : Kavalye. Aşık. Şık erkek. Sevgili.

Coxcombical : Züppece. Züppe gibi. Kendini beğenmiş.

Beaux : Sevgili. Aşık. Şık erkek.

Peacocking synonyms : fops, peafowl, pavo, coxcomb, dandies, clotheshorse, cockscombs, fop, peafowls, buckish, gallant, fashion plate, dandy, peacock, adonis, dudes, gallanting.