Pelte nedir, Pelte ne demek

Pelte; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılmış olan bir tatlı türü
  • Koloidal bir katı içine bir sıvının işlemesinden sonra, ya bu sıvıya daldırılan koloidin doğrudan doğruya şişmesiyle veya sıcakta hazırlanan oldukça konsantre çözeltinin soğultularak kıvamlaşmasıyla oluşan esnek madde.
  • Denizanası.
  • Bu kıvamda olan madde.

"Pelte" ile ilgili cümleler

  • "Denizde canlanmış bir köpük gibi açılan kapanan peltenin hayatını gördükçe bu hayatlar nedir ve niçindir, demek ihtiyacını duyardım." - A. Ş. Hisar

Yerel Türkçe anlamı:

Pamuk atılırken kirişten fırlayan pamuk parçaları.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Jel.

Bilimsel terim anlamı:

Kapladığı tüm oylum içinde katı taneciklerin bir ağ yapısı oluşturacak biçimde pıhtılaşıp dağılarak ortamı devinimsiz yarıkatı duruma gelmiş dizge.

İngilizce'de Pelte ne demek? Pelte ingilizcesi nedir?:

gel

Osmanlıca Pelte ne demek? Pelte Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

incimad

Pelte kısaca anlamı, tanımı:

Pelte gibi : Çok gevşek. çok yorgun.

Peltek : Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen (kimse). Tutuk, titrek bir biçimde. Tutuk, titrek (konuşma).

 

Peltek diş ünsüzü : Dil ucunun, ön dişlerin arasına girmesiyle oluşan ünsüzü.

Peltekleşme : Peltekleşmek işi.

Peltekleşmek : Peltek duruma gelmek.

Pelteklik : Peltek olma durumu, peltek konuşma.

Peltelenme : Peltelenmek işi.

Peltelenmek : Pelte kıvamında olmak.

Pelteleşme : Pelteleşmek işi. Bitkisel hücre zarlarındaki selülozun değişmesi ve jelatin kıvamını alması.

Pelteleşmek : Çok yorulmak. Pelte kıvamını almak. Donuklaşmak, yumuşamak, ağırlaşmak.

Nişasta : Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.

Şeker : Sevimli, cana yakın ve güzel. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Şeker hastalığı. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Kıvam : Spor çalışmalarında başarılı olunabilmesi için fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. Sıvıların koyuluk derecesi. Bir şeyin en uygun zaman veya durumu. Sıvılarda koyuluk, yoğunluk.

 

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Molekül. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

Koloidal : Zamk, jelatin yapısında olan, koloit nitelikleri taşıyan.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Denizanası : Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz.

Pelte buz : Jelatin halindeki kimyasal bir içeriğin dondurulmasıyla elde edilen buz.

Peltek peltek : İki yana sallana sallana (yürümek için). Dışarıya doğru çıkık (göz için).

Peltek ünsüz : Ağızlarda: katı, yarı-sızıcı, tonsuz, diş-dişeti ünsüzü (peltek s) katı, yarı sızıcı, tonlu, diş-dişeti ünsüzü (peltek z): şano «bir horon çeşidi», benzer, benzeyi «benziyer» (T. Günay, Rize İli Ağızları s. 77/ vb.

Pelteköy : Elâzığ kenti, Poyraz bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Pelteşenlik : İçinden çıkılamayacak kadar yapışkan ve katı çamur, bataklık.

Pelte ile ilgili Cümleler

  • O peltek konuşur.
  • O hafif peltek.

Diğer dillerde Pelte anlamı nedir?

İngilizce'de Pelte ne demek? : [Peltast] n. jelly, gel, jell, mush, pectin

Fransızca'da Pelte : gelée [la]

Almanca'da Pelte : n. Brei

Rusça'da Pelte : n. желе (N), мармелад (M)