Penny pinching türkçesi Penny pinching nedir

Penny pinching ingilizcede ne demek, Penny pinching nerede nasıl kullanılır?

Penny : Peni. Sent. Metelik. Pound'un yüzde biri. Kuruş.

Pinching : Uç alma. Sıkıştırma. Kısma. Cam boru ucunu kapatma. Aşırma.

Penny a liner : Kalitesiz yazar. Kötü yazar.

Penny dreadful : Ucuz polisiye roman.

Penny gaff : Ucuz gösteri tiyatrosu.

Penny pinch : Cimrilik yapmak.

İngilizce Penny pinching Türkçe anlamı, Penny pinching eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Penny pinching ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Miserly : Çok küçük. Cimri. Hasis. Tamahkar. Cimrice. Pinti.

Parsimony : Eldarlığı. Tutumluluk. Hasislik. Aşırı tutumluluk.

Nearness : Yakınlık.

Stinginess : Mıhsıçtılık. Hasislik. Çingenelik. Bahilik. Sıkılık.

Meanness : Mıhsıçtılık. Alçaklık. Ahlaksızlık. Yoksulluk. Çingenelik. Kancıklık. Süflilik. Hasislik. Utanma.

Noting : Not etme.

Avarices : Servet tutkusu. Para hırsı. Tamahkarlık. Para tutkusu. Hasislik. Tamah. Bahilik. Hırs. Tul-u emel.

Savingness : Tasarruf. Tutumluluk. Aşırı şekilde tutumluluk veya tasarruf. Birikim olma özelliği. Muhafaza edilebilirlik. Biriktiriliyor olma özelliği. Kurtarılmayı veya kurtuluşu destekleme eğilimi. Ekonomik olma özelliği.

 

Avarice : Tamah. Para hırsı. Hasislik. Hırs. Açgözlülük. Bahilik. Para tutkusu. Servet tutkusu. Tul-u emel.

Penny pinching synonyms : niggardness, uncharitableness, illiberality, manginess, skimpiness, parsimoniousness, closeness, greediness, miserliness, cheese paring, costiveness, niggardliness.