Performances türkçesi Performances nedir

Performances ile ilgili cümleler

English: There are some performances that leave one breathless.
Turkish: Birini nefes nefese bırakan bazı performanslar vardır.

Performances ingilizcede ne demek, Performances nerede nasıl kullanılır?

Performance based budget : Kuruluşların programları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerine göre ödenek tahsislerinin yapıldığı ve istenilen sonuçların elde edilip edilmediğinin ölçüldüğü bütçe türü. Performans bütçe.

Performance budget : İş bütçesi. Program bütçesi. Performans bütçesi. Bütçe programı. Uygulama bütçesi. Performans bütçe. Bütçe taslağı. Kuruluşların programları çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerine göre ödenek tahsislerinin yapıldığı ve istenilen sonuçların elde edilip edilmediğinin ölçüldüğü bütçe türü. Programlanan işe göre bütçeden para ayrılması.

Performance director : Gösterilerin, sırasından ve bunların düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesinden sorumlu kişi. Gösteri sorumlusu.

Performance index : Başarım ölçütü.

Performance item : Bir ölçerde parçalar, kesimler, görünüler gibi çeşitli gereçlerin bir araya getirilerek düzenlenmesini öngören başarganlık sınan. Edimli sınar.

 

Performance test : Verim deneyi. Edim sınavı. Başarım testi. Performans denemesi. Davranışsal ya da eylemsel etkinlik ve çözümlere dayanarak kişilerin yapabilme düzeyini ölçen yordam, bk. başarı ölçeri, ölçer. Performans testi. Başarganlık ölçeri. Performans deneyi.

Performance testing : Başarım testi. Başarım sınaması.

Performance standards : Yeterlik ölçünleri. Bir yerel topluluğu gürültü, duman, toz, koku, kir, gaz, alev, ısı ve sarsıntı gibi tedirgin edici etkilerden korumak amacıyla, işleyim kuruluşlarının açılmasına ve açıldıktan sonra etkinliklerini sürdürmelerine olur verilebilmesinin ön koşulu olarak, söz konusu kuruluşların uymaları gerekli ölçüleri gösteren kurallar. İş görme standartları. Verim standartları. Performans standartları.

Performance tuning : Başarım eniyileme.

Computer performance evaluation : Bilgisayar başarım analizi.

İngilizce Performances Türkçe anlamı, Performances eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Performances ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dramas : Heyecan. Dramatik özellik. Dram. Tiyatro edebiyatı. Tiyatro sanatı. Drama. Sahne için yazılmış oyun. Tiyatro eseri. Heyecanlı olaylar dizisi.

Conjuration : Yalvarma. Ruh çağırma. Medyumluk suçu. Sihirbazlık. Büyücülük suçu. Büyü. Büyücülük. Hokkabazlık. Rica etme. Sihir.

Diplomacy : İnsanlarla ilişkide incelik. Siyaset. Ustalık. Diplomatlık. Başkalarıyla ilişkide ustalık. Diplomatik. İkna yeteneği. Diplomasi. İlişkilerde ustalık.

Accomplishment : Beceri. Başarıyla sonuçlandırma. Kotarma. Başarıyla tamamlama. İfa. Hüner. Başarılan iş. Tamamlama. Üstesinden gelme.

 

Demo : Gösterme. Demonstrasyon. Demo yapmak. İspat. Örgüt toplantısı. Tanıtım.

Applying : Uygulama. Yazılı şekilde müracaat etme. Uygulanma. Yayma veya germe. Kullanma. Uygulanıyor.

Demonstrations : Arz. Gösterme. Kanıt. Kanıtlama. İspat. Gösteriler.

Consummations : İtmam. Gaye. Amaç. İkmal etme. Tamamına erdirme. Tamamlama. Mükemmellik. İkmal.

Song and dance : Uzun uzadıya yapılan açıklama veya bahane. Yaygara. Gereksiz bir şekilde ve zamanda sergilenen. Şamata.

Bout : Karşılaşma. Nöbet. Süre. Eskrim maç. Devre. Boks maçı. Kısa dönem. Maç. Müsabaka. Kriz.

Performances synonyms : play reading, pianism, public presentation, theatrical performance, dramatic production, last hurrah, dramatic performance, musical performance, delusion, turn, forehandedness, joy, dance, joys, practices, gig, diplomacies, achieving, playing, completion, actings, frolic, illusion, capacities, counterrecoil, carried out, feats, executions, effectuating, drama, conjuring trick, practises, routine.

Performances zıt anlamlı kelimeler, Performances kelime anlamı

Underachievement : Beklenenden daha başarısız olma. Yetersiz başarı. Düşük başarı. Eksik başarı.

Inferior : Ast olan kimse. Aşağı. Kalitesiz. Alt, alt taraf. Aşağı derecede olan kimse. Alt veya aşağı anlamında. Alt. Ast rütbede. Ast.

Performances antonyms : overachievement.