Periferik nedir, Periferik ne demek

Periferik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kenarında, çevresinde, dışında.

Periferik kısaca anlamı, tanımı

Perifer : Dış yüzey, kenar, etraf

Periferi : Kıyı. Çevre. Uç.

Peri : Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

Periferik blok : Yerel anestezik çözeltinin periferdeki büyük sinirlerin veya dallarının yanına enjekte edilmesiyle yapılan bir sinir bloku biçimi.

Periferik bölme : İlaçların dağılım kinetiğindeki iki kompartımanlı dışarıya açık modelin, genellikle az kanlanan organların intersititsyel sıvı hacimlerini kapsayan kompartıman kısmı.

Periferik damar gevşetici ilaç : Periferik arter ve arteryollerin daralma ve tıkanmasına bağlı olan yerel dolaşım yetmezliklerinin tedavisinde kullanılan ilaç.

Periferik dolaşım : Büyük kan dolaşımı.

Periferik insülin direnci : İnsülin almaçlarının veya hücre içi aracılarının yetersizliği.

Periferik proteinler : Hücre zarının iç ve dış yüzüne hidrojen bağları veya elektrostatik güçlerle bağlanmış proteinler.

Periferik sinirler : Çevresel sinir sisteminde sinir hücrelerinin aksonlarının uzantıları.

Sistema nervozum periferikum : Çevresel sinir sistemi. Sinir sisteminin, periferde bulunan tüm sinirleriyle bu sinirler üzerinde bulunan gangliyonları içeren bölümü.

 

Kenar : Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Bir şeyi çevreleyen çizgi. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Yan. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri.

Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Yağlık. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit.

Diğer dillerde Periferik anlamı nedir?

İngilizce'de Periferik ne demek ? : peripheric