Peritektoid nedir, Peritektoid ne demek

Peritektoid; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Metalürji'deki terim anlamı:

Peritektoid tepkimeli.

Peritektoid tanımı, anlamı

Peri : Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın

Peritektoid bileşim : Peritektoid noktasındaki bileşim.

Peritektoid çizge : Bir peritektoid dizge fazlarının sıcaklık ve bileşime göre değişimini özetleyen çizge.

Peritektoid dizge : Bir peritektoid tepkime gösteren dizge.

Peritektoid nokta : Bir dizgede, peritektoid tepkimenin olduğu sıcaklık ve bileşim noktası.

Peritektoid sıcaklık : Peritektoid tepkiminin olduğu sıcaklık.

Peritektoid tepkime : Isıtılan bir katı fazın, peritektoid sıcaklığında, ayrı bileşim iki katı faza ayrışmasıyle sonuçlanan tersinir tepkime (K1±K2 + K3).

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

Tepki : Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genel olarak olumsuz söz veya davranış. Karşılık verme.

Diğer dillerde Peritektoid anlamı nedir?

İngilizce'de Peritektoid ne demek ? : peritectoid