Periyodik çizelge nedir, Periyodik çizelge ne demek

Periyodik çizelge; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Elementlerin atom numaralarındaki artışa göre sıralandıkları, özelliklerindeki benzerliklerin görülmesi için yatay periyotlar ve düşey kolonlara yerleştirildikleri elementlerin çizelgesi. İlk olarak Mendeleev ve Meyer tarafından oluşturulan periyodik çizelge, atom kütlelerine göre oluşturulmuştu. Bu gün ise, atomların elektronik yapılarına benzer özellikteki elementleri gruplar içinde bir araya getiren, elementlerin atom numaralarına göre düzenlendikleri çizelge.

Periyodik çizelge kısaca anlamı, tanımı

Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel olarak açıklamak üzere biçimsel anlatımlara başvuran çizim

Çizel : Biçimlere ya da biçimsel özellik ve bağıntılara ilişkin.

Çizelge : Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste.

Peri : Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

Periyodik : Süreli. Süreli yayın.

Elektronik : Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı. Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.

Benzerlik : Benzer olma durumu. İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

 

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Periyot : Dönem. Devir.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Görülme : Görülmek işi.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Bir ara : Kısa bir süre. Geçmiş bir zamanda.

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili.

Numara : Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendirici oyunlardan her biri. Öğrenciye verilen not. Ölçü. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Hile, düzen, dalavere, yalan.

Mendel : Semercilerin kullandıkları biz.

Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar). Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya). Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Diğer dillerde Periyodik çizelge anlamı nedir?

İngilizce'de Periyodik çizelge ne demek ? : periyodic table