Personification türkçesi Personification nedir

Personification ile ilgili cümleler

English: He is the personification of selfishness.
Turkish: O bencilliğin canlı örneği.

Personification ingilizcede ne demek, Personification nerede nasıl kullanılır?

Personifications : Teşhis. Şahıslandırma. Canlı örnek. Simge. Kişilikleştirme. Kişileştirme. Kişilik verme. Kişileşme.

İngilizce Personification Türkçe anlamı, Personification eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Personification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Byword : Sembol. Özdeyiş. Dile düşmüş kimse. Darbımesel. Adı çıkmış yer veya kimse. Deyiş. Çok kullanılan bir deyim. Atasözü.

Exemplar : Kopya. Model. Sembol. Timsal. Suret. Numune. Örnek. Nüsha. Misal.

Someone : Bir kimse. Biri. Önemli kimse. Kimse. Birisi. Şahsiyet.

Diagnosis : Diyagnoz. Bilgisayar, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir veri yığını ya da bilgi gerecinin taranarak incelenen konu çevresinde örgütlenmesi. Tanı. Diyafiz. Diyagnozis. Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi. diyagnoz. Belirtme. Tanılama. Kemik gövdesi.

Incarnations : Vücut bulma. Cisimleşme. Tecessüm. Canlanma. Cisimleşim. Tecessüd.

 

Image : Heykel. İzlenim. Benzetme. Bilgisayar, eğitim, fizik, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Resim. Şekil. Eş. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna gibi araçlarla oluşturulan resmi; herhangi bir nesnenin bazı ışık olayları sonucu elde edilen resmi. bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla görüntülüğe art arda düşürülmesi sonunda devinimin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş; görüntülük üzerindeki devinimli resimler bütünü. tv. almaç görüntülüğünde, elektron demetinin oluşturduğu devinimli resimler bütünü. Kopya. Film ya da şerit filmde tek bir devinimi belirten resim.

Ensigns : Sancak. Nişan. Bayraktar. Deniz asteğmeni (amerikan ingilizcesi). Alamet. Asteğmen. Rütbe işareti. İşaret. Bayrak. Alem.

Prognosis : Hastalık tablosunun hali hazır durumu, hastalığın olası gidişi ve sonuçlarını, organizmanın direnme gücünü ve hastaya yardım olanaklarını dikkate alarak hastanın geleceğinin nasıl olacağını tahmin etme. Önbili. Öngörücü sınama. Tahmin. Kıyas. Prognoz. Hastalığın seyrini ve ne kadar süre devam edeceğini tahmin etme. Hastalığın sonucunu tahmin.

Icon : İkon simge. İkona. Bilgisayar, tarih alanlarında kullanılır. Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller. Azizlerin resmi. Dini resim. Kutsal kişilerin resmi. Put. Dini heykel.

Images : Yansımalar. Görüntü. Put. Resim. Benzetme. Görüntüler. İmaj. Resimler. Şekil.

Personification synonyms : impersonation, incarnation, impersonations, individualization, queen, identification, ensign, individual, medical diagnosis, emblem, attribute, characterization, person, somebody, bywords, prognoses, opinion, mortal, diagnostics, epitome, emblems, avatar, diagnostic, epitomes, exemplars, identifications, personifications, embodiments, embodiment, individualisation, soul, recognition, recognitions.

 

Personification ingilizce tanımı, definition of Personification

Personification kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of personifying. Embodiment. Impersonation.