Pharyngospasm türkçesi Pharyngospasm nedir

  • Yutak spazmı.
  • Faringospazm.
  • Farengospazm.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Pharyngospasm ingilizcede ne demek, Pharyngospasm nerede nasıl kullanılır?

Pharyngoscope : Yutak muayenesine mahsus endoskop cihazı. Gırtlak göstergesi. Faringoskop. Farengoskop. Yutak muayenesine mahsus alet.

Pharyngoscopy : Gırtlak muayenesi. Farinksin endoskopik tetkiki. Farengoskopla yapılan yutak muayenesi. Faringoskopi. Farengoskopi.

Pharyngostenosis : Yutak daralması. Faringostenoz. Farengostenosis.

Pharyngostomy : Farengostomi. Faringostomi. Pnömoni, üremi veya alt ve üst çene kemiklerinde kırık bulunan köpekler gıda alamadığında, sonda yerleştirerek beslemek için midenin dönme ve genişlemelerinde operasyon sırasında ve sonrasında, midede toplanmış olan gaz ve sıvı içeriği uzaklaştırmak amacıyla yutak bölgesinde lateralden yapılan açma işlemi.

İngilizce Pharyngospasm Türkçe anlamı, Pharyngospasm eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pharyngospasm ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Karın. Abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Abaxial : Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Abaksiyal. Eksen dışı.

Occlusion : Emilim. Tıkama. Gazların emilmesi. Oklüzyon. Kapanma, daralma, tıkanma. ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali. bir gazla bir metal arasında veya bir çökeltiyle eriyebilen madde arasında moleküler yapışmanın bulunması hali. Absorpsiyon. Üst üste oturma (dişler). Tıkanma. Emilme. Bir kanal ya da tüpçüğü tıkama.

 

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Pharyngospasm synonyms : abdominal palpation, a clay, a dna, abdominal fat necrosis, pharyngismus, abdominal pain, a band, abdominal ovariectomy.