Photomontage türkçesi Photomontage nedir

  • Fotomontaj.
  • Fotomontaj yapmak.
  • Işık kurgu.
  • Foto montaj.

Photomontage ile ilgili cümleler

English: Sadly, it's not a photomontage!
Turkish: Ne yazık ki, o bir fotomontaj değil!

İngilizce Photomontage Türkçe anlamı, Photomontage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Photomontage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Montage : Film montajı. Çarpıcı kurgu. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle, kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma. (abd'de) görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için abd'de yalnız montage terimi kullanılır, asıl kurgu editing terimiyle anlatılır). tv. mıknatıslı görüntü kuşağındaki çekimlerin uyumlu bir bütün oluşturacak yolda bir araya getirilmesi. sinemadaki kurgu çalışmasının çok değişik biçiminin televizyonda doğrudan doğruya yayın sırasında ve anında yapılması (bu işlem, resim seçme terimiyle belirtilir). Montaj. Montajlamak. Bindirme. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İzleyicide vurucu bir etki yaratmak amacıyla çarpıcı çekimlerin dizilenmesiyle sağlanan kurgu; tepkeler üzerine kurulur; konunun doğal akışından kaynaklanan simgeleri kullanır. Kurgu.

 

Collage : Kolaj tekniğiyle yapılmış resim. Dermece. Kolaj resim. Kolaj.

Superimposes : Üst üste koymak. Üzerine koymak. Üstüne koymak. Üzerine yerleştirmek. Üst üste yapmak. Üst üste getirmek. Eklemek.

Superimposing : Üst üste koymak. Üzerine yerleştirmek. Üst üste yapmak. Üstüne koymak. Üzerine koymak. Üst üste getirmek. Eklemek.

Montages : Montaj. Kurgu. Bindirme. Montajlamak. Film montajı.

Superimpose : Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Üstüne koymak. Üst üste getirmek. Süperimpoze. Üzerine yerleştirmek. Eklemek. Üzerine koymak. Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan gelen resme bindirmesi için verilen komut. (bindirilecek resmi veren alıcının sayısı belirtilerek "üçü bindir!, biri bindir!" biçiminde söylenir). Bir şeyin üzerine koyma; bir şeye ilave etme. Üst üste yapmak.

Montaged : Bindirme. Kurgu. Film montajı. Montaj. Montajlamak.

Photomontage synonyms : photomounting.