Phytology türkçesi Phytology nedir

  • Botanik.
  • Biyolojinin bitkilerle ilgilenen kısmı. botanik.
  • Fitoloji.
  • Bitki bilimi.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Bitkibilim.

Phytology ingilizcede ne demek, Phytology nerede nasıl kullanılır?

Phytologist : Bitkibilimci.

Zoophytologist : Bitkiler ve hayvanlar konusunda uzmanlaşan biyolog. Zoofitolog.

Phytobenthos : Bentozu oluşturan bitkisel organizmalar. Fitobentos. Fitobentoz.

Phytobezoar : Fitobezoar. Bitki liflerinin mide veya bağırsaklarda oluşturduğu taş benzeri sert kitle.

Phytobiology : Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. fitobiyoloji. Bitki biyolojisi.

Phytochemical : Fitokimyasal. Bitki kimyasal. Bitki kökenli kimyasal. Fitokimyasal madde.

Phytoestrogens : Belli bitkilerde bulunan ve östrojen etkisi gösteren maddeler. işkembede uğradıkları kimyasal değişikliklerle daha etkin hale gelirler. Fitoöstrojenler.

Phytochrome : Bitkilerde bulunan ışığa duyarlı pigment. Fitokrom.

Phytogeography : Bitki cografyası. Fitocoğrafya. Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı, fitocoğrafya. Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı. fitocoğrafya. Bitki coğrafyası. Bitki türlerinin coğrafi dağılımını inceleyen bilimsel çalışma. Bitki türlerinin coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı.

Phytogenetics : Bitki genetiği. Fitogenetik. Bitki kökenli.

 

İngilizce Phytology Türkçe anlamı, Phytology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Phytology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Botany : Bitkibilimi. Bitki bilim.

Aardvark : Yerdomuzu. Borudişli. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Karınca yiyen. Yer domuzu.

Botanic : Bitkisel. Bitkibilimsel. Nebatat. Bitki bilimsel.

Palaeobotany : Paleobotanik.

Aardvarks : Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Damarlı dişliler. Yerdomuzu.

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Mycology : Biyolojinin mantarları inceleyen kolu. mikoloji. Mantarları inceleyen bilim dalı, mikoloji. Mikoloji. Mantar bilimi. Mantar bilim. Mantarları inceleyen bilim kolu. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıkları konu seçen bilim dalı. Mantarbilim.

 

A cells : Alfa hücreleri. A hücresi. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Botanical : Bitkilerden sağlanan. Bitkibilimsel. Bitki bilimsel. Bitkisel. Nebati.

Phytology synonyms : biological science, abramis zone, abiotic environment, acacia, abacus bodies, abo blood groups system, a protein, aardwolf, botanies, abductor muscle, a chromosome, phycology, pteridology, paleobotany, pomology, algology, biology, a cell, abiotic factor.

Phytology ingilizce tanımı, definition of Phytology

Phytology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science of plants. A description of the kinds and properties of plants. Botany.