Pick nedir, Pick ne demek

Pick; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir.

Gitar terimi olarak anlamı:

Tellere vurarak titreştirmek yoluyla gitarı çalmaya yarayan; kemik, plastik ve boynuz benzeri malzemelerden yapılan küçük gereç.

Pick anlamı, kısaca tanımı

Chicken picking : Gitarda tellerin parmaklarla çimdiklenerek çalınması

Four conductor pickup : Dört adet bağlantı kablosu içeren ve bu yolla sargı ayracı özelliğinin kullanabilmesine olanak tanıyan elektro gitar manyetiği türü.

High output pickup : Yapısından dolayı çıkış gücü yüksek ve sert karakterli manyetik.

Hot pickup : Yüksek çıkışlı ve sert karakterli manyetik türü.

Muddy pickup : Çamurlu tonlara yol açacak kadar güçlü çıkışa sahip manyetik türü.

Niemann pick hastalığı : Sfingomiyelinozis.

One way picking : Penayı tele sadece aşağı doğru vurarak gitar çalma yöntemi.

Passive pickup : Dâhili bir elektronik devreye sahip olmayan ve bu nedenle beslenmeye gerek duymayan klasik tipteki manyetik türü.

Pick slide : İcra esnasında penanın kenarının sargılı tellere dik açılı olarak sürtülmesi yöntemi.

Pick tübüler adenomu : Androblastom.

Pickelherring : On yedinci yüzyılda bütün Avrupa'da ün yapan İngiliz oyuncusu Robert Reynolds'un yarattığı ve anonim bir duruma getirdiği soytarı tipi.

 

Pickguard : Gitar gövdesinin pena ve tırnak vuruşlarından zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılan, ve bazı çalgılarda elektronik donanımı da taşıyan ince tabaka.

Picking : Gitar telini pena ile tınlatılmak. Penalamak işi.

Picktestiküler adenomu : Androblastom.

Pickup : Alniko, seramik gibi mıknatısların çevresine iletken bir telin sarılması yoluyla elde edilen ve gitar tellerinin titreşimini ses sinyaline dönüştüren aygıt.

Pickup cavity : Gitar gövdesinin önünde her bir manyetik için birer tane açılan ve manyetikleri barındıran oyuklardan her biri.

Pickup cover : Plastik olanları görünüm, metal olanları ise manyetiğin tonlarını yalınlaştırma amaçlı olarak gitar manyetikleri üzerine yerleştirilen kapak.

Pickup height : Manyetiğin tonu ve çıkış gücü için belirleyici olan, gövde üzerindeki yükseklik derecesi.

Pickup height adjustment : Gitardan ideal ton alabilmek amacıyla manyetiklerin yukarısında ve aşağısında bulunan vidalar yardımıyla manyetiklerin tellere olan uzaklığının ayarlanması.

Pickup ring : Bazı elektro gitarlarda manyetiklerin etrafına estetik amaçlı olarak monte edilen genellikle plastikten parça.

Pickup wiring : Gitar manyetiğinin var olan kablo donanımına bağlanması.

Speed picking : Hızlıca çift yönlü penalama.

 

Staggered polepiece pickup : Manyetik kutupları farklı yüksekliklerde konumlandırılmış, genellikle tekli manyetik türü.

Sweep picking : Tellere arka arkaya hafifçe vurmaya dayanan, telleri tüm sap boyunca fırçalıyormuş izlenimi veren penalama yöntemi.

Tremolo picking : Bir telin çok sık aralıklarla ve olabildiğince hızlı şekilde çift yönlü olarak penalanması.

Diğer dillerde Pick anlamı nedir?

Osmanlıca Pick : pena