Pick tübüler adenomu nedir, Pick tübüler adenomu ne demek

Pick tübüler adenomu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Androblastom.

Pick tübüler adenomu anlamı, tanımı

Aden : Salgı yapan organ, bez

Adenom : Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. Adenoma. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma. Dış ve iç salgı bezi organlarının kanal veya salgı hücrelerinden köken alan, çevre dokulardan kesin sınırla ayrılmış iyicil bez tümörü.

Pick : Tellere vurarak titreştirmek yoluyla gitarı çalmaya yarayan; kemik, plastik ve boynuz benzeri malzemelerden yapılan küçük gereç.

Tübül : Hücre veya doku içerisindeki tüpsü yapılar.

Tübüler adenom : Androblastom.

Androblastom : Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

Diğer dillerde Pick tübüler adenomu anlamı nedir?

İngilizce'de Pick tübüler adenomu ne demek ? : pick’s tubular adenoma