Pinti nedir, Pinti ne demek

Pinti; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Aşırı derecede cimri, hasis

Yerel Türkçe anlamı:

Tembel, beceriksiz (kimse).

Küçük.

Üstü başı pis, pasaklı.

Eti yenmeyen hayvan.

Pis; el yüz yıkama alışkanlığı olmayan kimse

Pinti kısaca anlamı, tanımı:

Pintileşme : Pintileşmek işi.

Pintileşmek : Pinti duruma gelmek.

Pintilik : Cimrilik.

Kar kuytuda para pintide eğleşir : "her şey, saklanabilen yerde ve saklamasını bilenin yanında bulunur" anlamında kullanılan bir söz.

Derece : Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Sıcaklıkölçer. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Denli, kadar. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme.

Cimri : Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Hasis : Bayağı, insanı küçülten, değersiz. Cimri.

Aşırı : Gereğinden fazla, çok. Gereğinden fazla olarak, çokça. Ötede, ötesinde. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın.

 

Pintiklemek : Ufalamak, parça parça etmek.

Pintikleşmek : İyice pazarlık etmek : Sen pintikleşmeyince bir şey alamazsın.

Pintişmek : Bir kimseyi çok rahatsız etmek, başına bela olmak: Ben kendisinden çekindikçe üstüme pin-tişiyor.

Pinti ile ilgili Cümleler

  • Bu sadece pinti.
  • O, iğrenç ve pintidir.
  • Hiç kimse Tom'u bir pinti olarak düşünmüyor.
  • Ali oldukça pinti.
  • Ali pintiydi.
  • O tutumlu hatta pintidir.
  • Tom'un son kız arkadaşına karşı pinti olduğunu duydum.

Diğer dillerde Pinti anlamı nedir?

İngilizce'de Pinti ne demek? : adj. stingy, cheeseparing, close-fisted, churlish, mangy, parsimonious, ungenerous

n. miser, niggard, cheeseparing, tightwad, screw, skinflint

Fransızca'da Pinti : avare, ladre, avaricieux/euse, chiche, près des sous

Almanca'da Pinti : n. Knauser

adj. filzig, knauserig

Rusça'da Pinti : n. скряга (MF), крохобор (M), жмот (M)

adj. скупой, скаредный