Pintileşmek nedir, Pintileşmek ne demek

  • Pinti duruma gelmek

Pintileşmek tanımı, anlamı:

Pinti : Aşırı derecede cimri, hasis.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gelme : Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi. Yetişme. Gelmiş olan.

Gelmek : Dayanmak, tahammül etmek. Kazanılmak, sağlanılmak. Çıkmak, yönelmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Uygun düşmek. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Uymak. Getirmek. Katılmak, eklenmek. Ortaya çıkmak, doğmak. İsabet etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Oturmaya, ziyarete gitmek. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Belli bir süre dolmak. Belli bir zamana ulaşmak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Başlamak, ortaya çıkmak. Görünmek, sanılmak. İzlemek, takip etmek. Akmak. Kadar olmak. Biriyle birlikte gitmek. Ulaşmak, varmak. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Mal olmak. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Türemek. Olmak, -e uğramak. Herhangi bir sırada bulunmak. Düşmek, rast gelmek. Sonuç çıkmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek.

 

Diğer dillerde Pintileşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Pintileşmek ne demek? : to become stingy