Pis lakırtı nedir, Pis lakırtı ne demek

  • Pis söz

Pis lakırtı anlamı, tanımı:

Lakırtı : Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf.

Pis söz : Ayıp sayılan veya hakaret olarak kabul edilen, yakışık almayan söz, pis lakırtı.

Pis : Çirkin, sevimsiz olan. Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı. Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan. İçinden çıkılması çok güç, karışık.

Söz : Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.