Piscatology türkçesi Piscatology nedir

Piscatology ingilizcede ne demek, Piscatology nerede nasıl kullanılır?

Piscatorial : Balıklara ya da balıkçılığa ait. Balıkçılığa ait.

İngilizce Piscatology Türkçe anlamı, Piscatology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Piscatology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Qualitative analysis : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kalitatif analiz. Nitel çözümleme. Özdeklerin kimyasal yapısında ya da bir karışımda bulunan öğelerin tutarlarına bakmadan belirlenmesi. Biz özdeğin kimyasal yapısını oluşturan bileşenlerin türlerini belirleme yöntemi. Nitel analiz.

Obscenity : Müstehcen şey. Yakışıksızlık. Müstehcenlik. İğrençlik. Fuhşiyat. Açık saçık laf. Açık saçıklık. Edebe aykırılık.

Filth : Açık saçıklık. Pasak. Kirlilik. Püsür. Kir. Müstehcen film. Murdarlık. Pislik. Çepel. İğrenç.

Ichtiologia : İktiyoloji.

Dirty word : Terbiyesiz söz veya laf veya kelime.

Ich : Beyaz nokta olarak bilinen tek hücreli parazit. Beyaz benek.

Vulgarism : Bayağılık. Amiyane söz. Argo. Terbiyesizlik. Müstehcen söz. Kabalık. Zevksizlik. Kaba kullanım. Halk deyimi. Kaba söz.

Chemical analysis : Kimyasal analiz. Kimyasal çözümleme.

Ichthyography : Balıkbilim.

Ichthyology : Balıkları tüm yönleriyle inceleyen bilim dalı, ihtiyoloji, piskatoloji. İhtiyoloji. Balıkbilim.

Piscatology synonyms : smut.