Piyasa fiyatı nedir, Piyasa fiyatı ne demek

Piyasa fiyatı; bir ticaret terimidir.

  • Bir para biriminin veya malın sürüm değeri, piyasa bedeli, piyasa değeri, rayiç bedel, rayiç fiyat

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Herhangi bir iktisadi değeri piyasada satın alabilmek için tüketicilerin ödedikleri parasal bedel.

İngilizce'de Piyasa fiyatı ne demek? Piyasa fiyatı ingilizcesi nedir?:

market price, market value

Piyasa fiyatı anlamı, kısaca tanımı:

Piyasa : Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Ortalık. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar.

Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

 

Sürüm : Bir konuyla ilgili değişik metinlerden her biri, versiyon. Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme, emisyon. Bir paranın geçer olması, tedavül. Bir ticaret malının satılır olması, revaç. Değişik biçim, versiyon.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.

Bedel : Eşit, denk. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık. Değer, fiyat, kıymet. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse. Bir ücret karşılığında çalışan kimse.

Rayiç : Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri.

Diğer dillerde Piyasa fiyatı anlamı nedir?

İngilizce'de Piyasa fiyatı ne demek? : n. quotation

Fransızca'da Piyasa fiyatı : prix du marché