PKK nedir, PKK ne demek

Pkk; ateist, komünist, marksist ve leninist bir terör örgütüdür.

Lenin'in ortaya attığı bir teoriyle birlikte, dünyanın dört bir yanında kendilerini kan dökerek devrim yapmaya adamış yüzlerce “komünist parti” veya “işçi partisi“ ortaya çıktı.İşte bunlardan biri de, gerçek ismiyle Partiya Karkeren Kurdistan (Komünist Kürt Partisi) olan PKK'dır. Kuruluş yıllarındaki bayrağında görülen orak çekiç sembolü de, örgütün ideolojisinin göstergelerinden biridir.

Her ne kadar ilerleyen yıllarda bir taktik olarak bu komünist sembol bayraktan çıkarılmış olsa da, PKK her zaman komünist bir örgüt olmuştur ve komünist bir örgüt olarak kalacaktır. Nitekim Bölücü başı Abdullah Öcalan, PKK'yı “Kürt proleter devrimci hareketi” olarak tanımlar. PKK'nın amacı, önce özerk bir bölge kurmak, ardından bağımsız bir komünist devlet kurmaktır. Komünist devlet kurulduktan sonraki amaç da, tüm dünyaya komünizmi yaymak olacaktır. Çünkü PKK, marksist-leninist bir çizgiden gelmektedir.

 

PKK'nın anlamı nedir? PKK kısaca tanımı

Bölücü başı Abdullah Öcalan, PKK'nın Marksist Leninist ideolojiden asla taviz vermeyeceğini ise şöyle ifade eder:

“PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir.” (Kürdistan'da Halk Kahramanlığı, s.78)

 

Lenin 1900'de ne ise ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum”, diyen bölücü başı Apo, PKK'nın asıl hedefinin “KOMÜNİST TOPLUMUN KURULMASI” olduğunu ise şöyle anlatır:“Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti (PKK) içinde de geçerlidir. BU, KOMÜNİST TOPLUMUN KURULUŞUNA KADAR DA GEÇERLİ OLACAKTIR.” (Tasfiyeciliğin Tasfiyesi, s.153)