Pleurocele türkçesi Pleurocele nedir

  • Hidrotoraks.
  • Plörosel.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Pleurocele ingilizcede ne demek, Pleurocele nerede nasıl kullanılır?

Pleurocentesis : İğneyle göğüs boşluğuna girilerek sıvı çekme, plöra punksiyonu, plörasentezis. Plörosentezis. Plörasentez. Plöra punksiyonu. Plörosentez.

Pleurocarpous : Plörokarp. Yosunlarda (bryophyta) sporofit yapıyı, dalcık ve yan dalları taşıyan ana gövde. Yan meyveli.

Pleuro pneumonia like organizm : Mikoplazmaların genel adı. bu mikroorganizmalar hücre duvarından yoksundurlar ve bu nedenle sıvı ortamdaki kültürlerinden yapılan preparatlarda oval, yuvarlak, yıldız, halka gibi değişik biçimlere gösterirler. Pplo.

Pleurodesis : İki göğüs zarı yaprağı arasında yapışmalar oluşması. Plörodezis.

Pleurodirans : Sürüngenler (reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (testudinata) takımından, tatlı sularda yaşayan, boyunları dinlenme halinde iken içeri çekilmeyip sırt kabuğunun altına doğru kıvrılan, çamurcul kaplumbağagiller (pelomedusidae) ve yılan boyunlu kaplumbağagiller (chelidae) familyaları bulunan bir alt takım. Dönerboyunlular.

Pleuropericardial : Plöroperikardik. Plöroperikardiyal.

Pleurodynia : Plöralji. Plörodini.

Pleuroperitoneal : Plöroperitoneal.

Pleurolysis : Pnömonolizis. Plörolizis.

 

Pleuroperitoneal shunt : Göğüs boşluğundan peritonal boşluğa sıvı akımını sağlayacak kateter yerleştirilmesi. Plöroperitonal şant.

İngilizce Pleurocele Türkçe anlamı, Pleurocele eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pleurocele ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Hydrothorax : Göğüste su toplanması. Akciğer zarının su toplaması (tıp veya medikal terimi). Göğüs boşluğunda transudat toplanması, serotoraks, plörosel. Akciğer zarı su toplaması.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Pleurocele synonyms : a amplitude mod, serothorax, abdomen, abdominal pain, a band, a crochordon, abattoir, abdominal fat necrosis.