Point of break türkçesi Point of break nedir

Point of break ingilizcede ne demek, Point of break nerede nasıl kullanılır?

Point : Ferma yapmak (av köpeği). Topun kurallara uygun olarak geri çevrilememesi ya da başlama atışının kullanılmaması sonucu tarafların kazancını ya da yitirimini belirleyen birim. Puan. Çıkmak (çıban vb). Göstermek. Sayı. Tevcih etmek. Noktalamak. Bitirmek. Sivrilmek.

Of : Karşı. -nın. -den. Den. -den övünerek bahsetmek. -dan. Li. -li. Yüzünden. -nin.

Break : Söylemek. Daha iyi yapmak. Kaçmak. Çatlatmak. Fırlamak. Ara vermek. Yakın dövüşü bırakmak. Bozdurmak. Değişiklik. Parçalanmak.

Point of application : Uygulama noktası. Uygulama çekidi.

Point of articulation : Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu çeşitli noktalar; bir ünsüzün çıkışı sırasında ses yolunun daralan veya kapanan noktası. Boğumlama noktası. Boğumlanma noktası. Eklemleme noktası.

Point of honour : Onur meselesi. Şeref meselesi.

Point of bearing : Kerteriz noktası. Kerteriz çekidi.

Point of divergence : Iraksaklık noktası.

Point of contact : İrtibat kişisi veya noktası. Bağlantı yeri. Değme noktası. Başvurulacak veya danışılacak kişi veya merci. Temas noktası. Değme çekidi.

Point of discontinuity : Süreksizlik noktası.

İngilizce Point of break Türkçe anlamı, Point of break eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Point of break ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Breaking point : (bir maçın) kırılma anı. Dağılma noktası. Kırılma noktası. (bir maçın) kırılma noktası.

Yield point : Akma dayanımı. Kalıcı değişim noktası. Zorlama - zorlanma eğrisi üzerinde özdegin zorlama etkisiyle kendini bıraktığı nokta. Bel verme noktası. Koyuverme noktası. Akma sınırı. Akma noktası. Esneklik sınırı. Elastik sınır.

Breakaway point : Kopma noktası kök yereğrisinin.

Point of break synonyms : rupture point.