Polisiye film nedir, Polisiye film ne demek

  • Konusunu polisin görev alanına giren olaylardan seçen film

Polisiye film anlamı, tanımı:

Polisiye : Konusu polisin ilgilendiği alanlarda olan (olay, roman, film vb.).

Polis : Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu. Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta.

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Görev : Resmî iş, vazife. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Diğer dillerde Polisiye film anlamı nedir?

İngilizce'de Polisiye film ne demek? : n. crime story, whodunit, whodunnit

Almanca'da Polisiye film : n. Krimi, Kriminalfilm