Pragmatik nedir, Pragmatik ne demek

Pragmatik; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yararcı

Pragmatik hakkında bilgiler

Pragmatik veya Edimbilim işaretlerin kullanımı ve işaretler ile işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler. Pragmatik, dilsel eylemleri ve dilin kullanımını araştıran dilbilimsel bir alandır. Sentaks ve semantiğin yanı sıra dilsel göstergelerin özellikleriyle uğraşan göstergebilimin alt alanıdır.

Pragmatik, dilin nasıl kullanıldığı ve bir konuşmacının ne tür dilsel eylemler yerine getirdiğini araştırır. Austin, Pragmatik’te “Sözcüklerle nasıl bir şeyler yapılabilir” sorusunun cevabını araştırmıştır. Dilsel ifadelerle bir şeylerin sözü verilebilir, birileri tehdit edilebilir, birisi uyarılabilir ve bir şeyler iddia edilebilir. Pragmatik 20. yüzyılın ürünüdür, felsefi olarak da Aristoteles, John Locke, Ludwig Wittgenstein gibi düşünürlerden esin ve etkiyle John L. Austin ve John R. Searle’den geliştirilmiştir.

Pragmatik ile ilgili Cümleler

  • Bana pragmatik olduğum söylendi, ve öyleyim.
  • Duygusal bir düzeyde katılıyorum ama pragmatik düzeyde katılmıyorum.

Pragmatik anlamı, tanımı:

Yararcı : Yarar peşinde koşan, faydacı, pragmatik.

 

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

İnce : Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Hafif, gücü az. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Zayıf. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).

Eylem : Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil.

Sentaks : Söz dizimi.

Diğer dillerde Pragmatik anlamı nedir?

İngilizce'de Pragmatik ne demek? : [Pragmatik (die) ] n. pragmatism, philosophical movement based on using practical consequences as the primary basis for evaluation; practicality, quality of being practical

adj. pragmatic, pragmatical

Almanca'da Pragmatik : n. Pragmatik

adj. pragmatisch

Rusça'da Pragmatik : adj. прагматичный