Preliterate türkçesi Preliterate nedir

  • Yazmayı bilmeyen.
  • İlkel.
  • Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren ve tarihöncesi insanınkine benzer kültürel ve toplumsal bir yapıda varlığını yönlendiren birey. bk. ilkel toplum.
  • Yazı bilmez.
  • Yazı icat edilmeden önce.
  • Yazıyı bilmeyen toplum.

İngilizce Preliterate Türkçe anlamı, Preliterate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Preliterate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Primaeval : Dünyanın en eski çağlarına özgü. Tarihöncesi çağlara ait. Kadim.

Elementary : Başlayanlar için. Başlangıç. Basit. Saf. Asıl. İlk. Temel. Öğesel. Doğa güçleri ile ilgili.

Illiterate : Okur yazar olmayan. Eğitimsiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Bilgisiz. Okumamış. Cahil. Kara cahil. Abecesiz. Ümmi.

Native : Yerli. Bilgisayar, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Natif. Kendi doğal alanında bulunma. Doğal. Doğal, doğuştan, basit, yerli. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan. Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi. bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması.

 

Aboriginal : Çok eski çağlarda var olan. Aborijin. Çok eski çağlardan kalan. Yerlisi olan. Ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan. İptidai. Asıl. Asıl yerli. Yerli.

Elementals : Saf. Ana. Temel. Frenlenmemiş. Dizginsiz. Doğadaki güçlere özgü. Esas. Başlıca. Basit.

Barbarious : Vahşi. Kültürsüz. Kaba. Medeniyetsiz. Kibar olmayan. Barbar. Yabani. Zalim.

Crudest : Nezaketsiz. Basit. İşlenmemiş. Ham. Cırlak (renk). Kaba. Yavan.

Noncivilised : Uygarlaşmamış. Medeni olmayan. Yabani. Nazik olmayan. Yobaz. Evcilleşmemiş (ayrıca noncivilized). Uygarlaşmamış olan.

Preliterate synonyms : nonliterate, cruder, embryonic, beneath criticism, elemental, archaeo, noncivilized, inductive, crude.

Preliterate zıt anlamlı kelimeler, Preliterate kelime anlamı

Literate : Edebi. Okumuş. İyi eğitim görmüş. Okuryazar. Kültürlü. Okur yazar. Çok okumuş. Eğitimli. Aydın. Yazınsal.

Civilized : Düzeyli. Medenileşmiş. Sosyal. Nazik. Uygarlık düzeyine ulaşmış olan. bk. uygarlık, uygar toplum, krş. ilkel toplum. Uygar. Seviyeli. Kibar. Medeni. İnce.