Prens nedir, Prens ne demek

Prens; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan.
 • Bir prensliğin başında bulunan kimse
 • Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı.

"Prens" ile ilgili cümleler

 • "Hanedan prenslere dair başka hatıram yoktu." - F. R. Atay

Tarih'teki anlamı:

Osmanlılarda Eflak ve Buğdan beyliklerine atanan Fener beylerinin sanı.

Hükümdar oğullarına verilen san.

Batı ülkelerinde hükümdar.

İngilizce'de Prens ne demek? Prens ingilizcesi nedir?:

prince

Prens hakkında bilgiler

Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir. Prensler çoğu ülkede prenseslerle birlikte taht için sıraya girerlerdi. Fransa'da veliaht prensine döfen denirdi.

Prens ile ilgili Cümleler

 • O, onun beyaz atlı prensiydi.
 • Prens, Amerikalı bir bayandan İngilizce öğrendi.
 • Büyük ödül prensesten bir öpücüktü.
 • Prens Charles bundan sonraki İngiliz kral olacak.
 • Prens bekliyor.
 • Prens bir kurbağaya dönüştü.
 • Jale bir masal prensesi.
 • Mahremiyet önem verdiğim bir şeydir derken zekamla dalga mı geçiyordun, prenses?
 • Prens Charles, bir sonraki İngiltere kralı olacak.
 • Prens beyaz bir at istiyor.
 • Prens Charles sonraki Britanya kralı olacak.
 • Gazete okurken gözlük takmayı prensip edinmiştir.
 • Mario prensesi kurtaramadı.
 • O, anaokulundayken, bütün erkek çocukları ona "prenses" derdi.
 

Prens tanımı, anlamı:

Erkek : İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. Koca. Sperma oluşturan organizma. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sert, kolay bükülmez.

Unvan : San.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet.

Soyluluk : Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet.

Prenses : Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan. Hükümdar karısı.

Prenseslik : Prensesin görevi. Prenses olma durumu.

Prensip : İlke.

Prenslik : Prensin görevi. Prens olma durumu. Bir prensin yönetiminde olan ülke.

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Hane : Ev, konut. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz. Ev halkı. Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri. Basamak. Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz.

 

Kral : Çok başarılı ve zengin iş adamı. Herhangi bir alanda başkalarından üstün, başarılı olan kimse. En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Üstün, çok iyi.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Aynı, benzer. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan.

Prens adaları : Marmara'da, İstanbul güneyindeki sıra adalara topluca verilen ad.

Diğer dillerde Prens anlamı nedir?

İngilizce'de Prens ne demek? : [PRINCE2] n. prince, mirza, infante

Fransızca'da Prens : prince [le]

Almanca'da Prens : n. Dynast, Prinz

Rusça'da Prens : n. принц (M), князь (M)

adj. княжеский