Pressure gauge türkçesi Pressure gauge nedir

Pressure gauge ingilizcede ne demek, Pressure gauge nerede nasıl kullanılır?

Pressure : Sıkıntı. Baskı yapmak (birine). Sıkışma. Basınç uygulamak. Darlık. Baskı. Bir akışkanın değdiği yüzeye uyguladığı itme kuvvetinin birim yüzeye düşen tutarı. Ezme. Sıkıştırmak (bir kimseyi). Baskılamak.

Gauge : Tartmak. Ölçümlemek. Ölçüp biçmek. Yargılamak. Basınç, çap, akım, alan gibi doğabilimsel niceliklerin ölçümünde ya da denetiminde kullanılan araç. Ölçme aleti. Hacim. Kapsam. Kıstas. Ölçmek.

Air pressure gauge : Hava basınç göstergesi. Hava basıncını ölçen cihaz. Manometre. Basıölçer. Akışkanların basıncını ölçmeye yarayan aygıt.

Oil pressure gauge : Yağ basınç göstergesi. Yağ basıölçeri. Yağ basıncı manometresi. Motor yağlama yağının basıncını gösteren basıölçer. Yağ manometresi. Yağ basıncı göstergesi. Konteynır içindeki yağ buharı tarafından yaratılan basıncı ölçen alet.

Steam pressure gauge : Manometre. Buhar manometresi. Basıölçer.

Pressure altitude : Basınç rakımı. Basınç yüksekliği. Basınç irtifaı. Basınç irtifası.

İngilizce Pressure gauge Türkçe anlamı, Pressure gauge eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pressure gauge ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Additional flotation : Yeniden yüzdürme.

Activated carbon : Etkin kömür. Emici kömür. Aktif karbon. Aktif kömür. Etkin karbon. Aktive edilmiş karbon. Sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi. Etkinleştirilmiş karbon.

Actinolite : Aktinolit. Işıntaşı.

Acetylene lamp : Asetilen lambası. Karpit lambası. Karpit ışıtacı.

Steam pressure gauge : Buhar manometresi.

Abandoned mine : Bırakılmış ocak.

Adit : Giriş lağımı. Galeri. Maden ocağı ağzı. Maden galerisi. Giriş. Giriş galerisi. Yaklaşım iç yolu. Yatay giriş galerisi. Tünel.

Air pressure gauge : Akışkanların basıncını ölçmeye yarayan aygıt. Hava basınç göstergesi. Hava basıncını ölçen cihaz.

Acidization : Ekşitleme. Asitleşme. Asidizasyon. Asitleştirme.

Acid rock : Asit kaya. Ekşitli kaya. Ritminde ve sözlerinde psikedelik olaylara göndermeler içeren heavy rock müziği (1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır). Asidik kayaç.

Pressure gauge synonyms : acid proof, acid treatment, accident frequency, advance per shift, steam gauge, additional support, advance heading, abandon, manometers, manometer, piezometer, advancing longwall.