Preternaturalness türkçesi Preternaturalness nedir

Preternaturalness ingilizcede ne demek, Preternaturalness nerede nasıl kullanılır?

Preternatural : Olağanüstü. Olağandışı. Doğaüstü. Olağan dışı. Anormal.

Preternaturally : Yapay olarak. Doğal olmayan yollarla.

İngilizce Preternaturalness Türkçe anlamı, Preternaturalness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Preternaturalness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aberrancies : Sapıklık.

Deviances : Sapma. Çarpıklık. Kabul edilemez davranış. Sapkınlık. Sapıklık.

Extraordinariness : Eşsizlik. Fevkaladelik. Benzersizlik. Sıradışılık. Alışılmamış olma.

Remarkableness : Dikkate değerlik.

Infrequence : Seyrek olma durumu. Nadirlik. Seyrek meydana gelme durumu. Seyreklik.

Perversion : Ayartma. Yoldan çıkarma. Cinsel sapıklık. Dalalet. Bozma. Cinsel sapma. Çarpıklık. Baştan çıkarma. Sapıklık. Sapma.

Difference : Ayrılık. Benzememe. Fark. Dava. Uyuşmazlık. Ayrım. Anlaşmazlık. İhtilaf.

Noteworthiness : Dikkate değerlik. Önemli olma. Dikkate değerlilik. Önem. Dikkate değer olma. Takdire değer olma. Takdire değerlik.

Abnormality : Abnormalite. Normal dışına sapma, anormallik herhangi bir organ oluşumundaki biçim bozukluğu, malformasyon. Düzgülerden ya da düzgülü durumlardan sapma gösterme durumu. Düzgüsüzlük. Gayritabiilik. Gayrinormallik. Anormalite. Sapma.

 

Aberration : İnhiraf. Sapınç. Normalden sapma. Uzaklaşma. Sapıklık. Eğitim, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aberasyon. Işık hızının sonlu olmasından ve yer'in devinmesinden ileri gelen, yıldızların görünürdeki yer değiştirmesi; ışığın sapması. Yoldan çıkma. Merceklerin görüntüyü oluşturmalarında ortaya çıkan kusurlar. (başlıca sapınçlar, renkser, yuvarsal, fıçı sapması, yastık sapmasıdır).

Preternaturalness synonyms : differences, scrumptiousness, abnormalcy, wondrousness, aberrancy, anomaly, exceptionalness, anomalism, outlandishness, fantasticalness, miraculousness, prodigiousness, uncommonness, portentousness, abnormity, phenomenon, differentness, aberrance, unusualness, phenomenons, freakishness, heterology, anomalies, deviance, hugeness, abnormalities.

Preternaturalness ingilizce tanımı, definition of Preternaturalness

Preternaturalness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being preternatural.