Primping türkçesi Primping nedir

  • Saçlarını taramak.
  • Vücudun tamamının ya da bazı kısımlarının temizlenmesi.
  • Taranmak.
  • Kendine çeki düzen vermek.

Primping ingilizcede ne demek, Primping nerede nasıl kullanılır?

Primp : Süslenip püslenmek. Taranmak. Kendine çeki düzen vermek. Saçlarını taramak.

Primped : Saçlarını taramak. Süslenip püslenmek. Taranmak. Kendine çeki düzen vermek.

Primps : Saçlarını taramak. Süslenip püslenmek. Taranmak. Kendine çeki düzen vermek.

Prim and proper : Aşırı kuralcı. Dikkatli ve kuralcı. Aşırı titiz (kuralcı).

Prim of foreign exchange : Döviz özencesi. Bir ülkenin dış ödemeleri için aranan serbest dövizi arttırmak amacıyla özel bir bilgi ve emek karşılığı sağlanan dövizler için devletçe kabul edilen ve ilgililerine ödenen özence.

Primacy : Papalık. Öncelik. Önde gelme. Önce gelme. Başpiskoposluk. Üstünlük.

Primage : Çıkış limanında, yüklemede gösterilen dikkat ve çabaya karşılık olarak navlun dışında yapılan ek ödeme. Kaptan aidatı. Ek gemi ücreti. Kaptan ücreti. Özenli yükleme veya boşaltma ücreti. Primaj.

Prima : Eskiden yazmalarda, bugün genellikte ansiklopedi ve sözlüklerde kullanılan, bir sayfanın son satırının sağ alt köşesine yazılan bir sonraki sayfanın ilk sözcüğü. Kılavuz söz.

 

Primacies : Öncelik. Üstünlük. Önce gelme. Papalık. Başpiskoposluk. Önde gelme.

Prima facie : İlk izlenime göre. Vehleten. Dış görünüşe göre. İlk izlenime göre değerlendirilen. İlk intiba üzerine. İlk bakışta. İlk bakışta olan.

İngilizce Primping Türkçe anlamı, Primping eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Primping ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Comb : İbik. Aramak. Taraklamak. Taramak. Ayırmak. Tarak. Tavukların başlarının üstünde genellikle kırmızı etli olan yapı. Arayıp taramak.

Primp : Süslenip püslenmek.

Grooming : Tımarlama. Hazırlama. Tımar. Hazırlık.

Dressing : Yapının dış kısmı. Sargı. Apre. Gübre. Sos. Pervaz. Kukla giydirme. Dolma harcı. Giydirme. Giyme.

Primps : Süslenip püslenmek.

Primped : Süslenip püslenmek.

Primping synonyms : comb oneself.