Printer türkçesi Printer nedir

 • Yayıncı.
 • Basım işini gerçekleştiren aygıt.
 • Bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
 • Sonuçları kağıt üzerine yazan bilgisayar çıkış birimi.
 • Sonraki.
 • Basımcı.
 • Basıcı.
 • Bir yapıtın basılmasını sağlayan, basılarak yayımını yapan kişi.
 • Matbaacı.
 • Basım işini yöneten kimse.
 • Bilgiyazıcı.
 • Basım aygıtı.
 • Matbaa makinesi.
 • Yazıcı.

Printer ile ilgili cümleler

English: A piece of paper got jammed in the printer and now it doesn't work.
Turkish: Yazıcının içinde bir kağıt parçası sıkıştı ve artık çalışmıyor.

English: I need printer paper.
Turkish: Yazıcı kağıdına ihtiyacım var.

English: I bought this printer yesterday.
Turkish: Bu yazıcıyı dün satın aldım.

English: The printer doesn't work.
Turkish: Yazıcı çalışmıyor.

English: My printer is low on ink.
Turkish: Yazıcımın mürekkebi az.

Printer ingilizcede ne demek, Printer nerede nasıl kullanılır?

Printer character : Yazıcı damgası.

Printer code : Yazıcı kodu.

Printer communication error : Yazıcı iletişim hatası.

Printer configuration : Yazıcı yapılandırması.

Printer control : Yazıcı denetimi.

Printer error : Dizgi hatası. Yazıcı hatası. Baskı hatası. Basım hatası.

Printer events : Yazıcı olayları.

Printer driver directory : Yazıcı sürücüsü dizini.

 

Printer features : Yazıcı özellikleri.

Printer driver : Yazıcı sürücüsü.

İngilizce Printer Türkçe anlamı, Printer eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Printer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Printers : Printer.

Secondaries : Sekonder devre. İkinci derecede olan. Delege. Sekonder. İkinci dereceli şey. İkincil şey. Muavin. İkincil. Uydu.

Dot matrix printer : İğneli yazıcı. Mürekkepli bir şeride karşı iğneler batırarak grafikler ve metinler yazan yazıcı. Nokta matrisli yazıcı. Nokta vuruşlu yazıcı. Nokta matris yazıcı.

Imprint : İşlemek. Çap etmek. İyice yerleştirmek. Sokmak (zihnine). İz. Damga. Yayınevi adı. Nakşetmek. Etkilemek.

Eventual : Muhtemel. Er geç olan. Sonunda olan. Nihai. Sonuç olarak. Olası. En sonraki. Son olarak. En sonunda olan.

Posteriors : Kıç. Arkadaki. Kaba et. Art. Gerideki. Geri. Kıça yakın. Sonra gelen. Arka.

Orderly : Emir eri. Toplu. Düzgün. İtaatli. Kurallı. Yumuşakbaşlı. İntizamlı. Hastane hademesi. Düzenli.

Matrix printer : Matrisli yazıcı. İğneli yazıcı. Matris yazıcı. Nokta yazıcı. Uçlu yazıcı. Nokta vuruşlu yazıcı.

Next page : Sonraki sayfa.

Printing machine : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Baskı makinası. Baskı makinesi. Basım cihazı.

Printer synonyms : line at a time printer, computer peripheral, peripheral, pressers, recording, broadcasters, other, typographers, publisher, addressograph, editor, scribes, line printer, later, serial printer, printing press, character at a time printer, orderlies, following, broadcaster, next, recorder, clerks, page at a time printer, recruiter, addressing machine, typographer, publishing house, electrostatic printer, character printer, impact printer, posterior, oppressive.

 

Printer ingilizce tanımı, definition of Printer

Printer kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A typesetter. Especially, one who prints books, newspapers, engravings, etc., a compositor. One who prints. A pressman.