Private enterprise türkçesi Private enterprise nedir

  • Özel teşebbüs yatırımı.
  • Kamu kesimi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan girişim.
  • Yönetimde ve anamalda devletin katkısı ve yeri olmaksızın bütünüyle kişi olanak ve yönetimine bağlı ekonomik kuruluşlar.
  • İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.
  • Hür teşebbüs.
  • Özel teşebbüs.
  • Hususi teşebbüs.
  • Ekon.
  • Özel girişim.
  • Özel girişimci.

Private enterprise ingilizcede ne demek, Private enterprise nerede nasıl kullanılır?

Private : Yalnız. Müstakil. Sakin. Er. Kişiye özel. Takım taklavat. Gözlerden uzak. Özel. Asker.

Enterprise : Girişim. Kuvvetlendirme. Planlı bir biçimde bir işe girişme. Cesaret. Atılım. Firma. Gözüpeklik. Yatırım. Kuruluş. Teşebbüs.

Private enterprise system : Özel girişimcilik.

Private authority : Özel yetki.

Private automatic branch exchange : Özel otomatik birim santralı. Pabx. Otomatik özel santral.

Private bank : Özel banka. Sermayesinin en az yüzde elli biri özel kesime ait olan banka.

İngilizce Private enterprise Türkçe anlamı, Private enterprise eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Private enterprise ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Private entrepreneur : Özel müteşebbis.

Free enterprise : Serbest teşebbüs. Serbest girişim.

Private corporation : Tüzel kişiler. Özel kurum. Hisse senetlerinin halka sunulmadığı ve genellikle yönetici konumunda olan az sayıda kişinin elinde bulunduğu şirket. krş. aile şirketi. Özel şirket. Kapalı şirket. Özel ilişki.