Problem nedir, Problem ne demek

Problem; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Problem" ile ilgili cümleler

 • "Problem çocuk."

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

sorun (matematik)

Osmanlıca Problem ne demek? Problem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

suâl, mesele

Problem hakkında bilgiler

Sorun ya da problem; çözülmesi gereken mesele, soru veya aşılması gereken engel. Sorun kavramının teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Sosyal bilimlerde sorun kavramı genellikle hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aşılması gereken bir durumu tanımlamakta kullanılır.

Matematik ve fizikte problem ise, içinde bulunulan şartları ve eldeki mevcut verileri kullanarak bir olguya, sonuca ya da yasaya ulaşmak için sorgulanması gereken durumları tanımlamakta kullanılır.

Sorun kelimesi türkçedir ve sormak fiilinin gövdesine -Xn ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkçeye Fransızcadan geçen problème kelimesinin kökeni ise Yunanca problema kelimesidir. Problema kelimesinin kökeni Yunancadaki proballein (çaba sarfetmek) sözüne dayanır. Bu söz pro- (ön) eki ile ve ballein (atmak) sözlerinin birleşiminden oluşmuştur. Yunancadan Latinceye geçen kavram, oradan öncelikle Fransızcaya ve sonrasında diğer Batılı dillere yayılmıştır.

 

Problem ile ilgili Cümleler

 • Problem benim için çok fazlaydı.
 • Hiç kimse problemi çözebildiğini henüz açıklamadı.
 • Problem bildirimi için teşekkürler.
 • Problem benim çözemeyeceğim kadar çok zor.
 • Ev ödevinin son problemini yaptın mı?
 • Önemli bir problemimiz var.
 • Problem çözüldü.
 • Ali o problemi çözdü.
 • Problem büyümeden mi çözelim büyüdükten sonra mı?
 • Problem, arabayı nereye park ettiğimi hatırlayamıyor olmam.
 • Problem çözülene kadar Mary burada kalsa iyi olur.
 • Bu problem için cevap bulamıyorum.
 • Bir problem var.
 • Uygulama problemleri için cevaplar kitabın sonunda.

Problem tanımı, anlamı:

Çözülme : Kişilik, karakter vb. bir bütünde birliğin bozulması durumu. Savaşta, gerideki savunma hattına çekilmek isteyen birliğin düşmandan sıyrılması. Çözülmek işi. Bir sesin boğumlanmasından sonra organların eski duruma geçmesi.

Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

Mesele : Sorun. Güç iş. Problem.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Problem etmek : Dert etmek.

Problem olmak : Dert olmak.

Problem çıkarmak : Sorun çıkarmak.

Problematik : Sorunsal.

Problemli : Problemi olan.

Problemsiz : Problemi olmayan.

Problemsizlik : Problemsiz olma durumu.

Teorem : Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi. Kanıtlanabilen bilimsel önerme.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

 

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Etki.

Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. Sıkıntı veren durum, dert.

Davranış : Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Normal : Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

Engel : Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.

Diğer dillerde Problem anlamı nedir?

İngilizce'de Problem ne demek? : n. difficulty, situation that requires a solution; question (on a test)

adj. troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty

n. problem, riddle, puzzle, inconvenience, trouble, bother, difficulty, situation that requires a solution

Fransızca'da Problem : problème [le]

Almanca'da Problem : n. Frage, Gegenstand, Problem, Sorge

Rusça'da Problem : n. проблема (F), задача (F)