Procuratorship türkçesi Procuratorship nedir

Procuratorship ingilizcede ne demek, Procuratorship nerede nasıl kullanılır?

Procurators : Eski roma'da maliye memuru. Temsilci. Vekil.

Procurator : Eski roma'da maliye memuru. Temsilci. Vekil.

Procuratory : Vekalete ait.

İngilizce Procuratorship Türkçe anlamı, Procuratorship eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Procuratorship ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Guardianships : Muhafızlık. Koruma. Velayet. Vesayet. Velilik. Himaye. Koruyuculuk. Vasilik.

Full powers : Tam yetki. Tam güç.

Attorneyship : Hukuk müşavirliği. Avukatlık bürosu. Vekaletname. Dava vekilliği. Avukatlık.

Guardianship : Velayet. Koruma. Koruyuculuk. Himaye. Muhafızlık. Vasilik. Vesayet. Velilik.

Power of procuration : Temsil salahiyeti. Yetki. Salahiyet.

Deputation : Delegasyon. Delegeler. Temsilciler heyeti. Murahhas heyet. Temsilci atama. Heyet. Vekaleten işleri yürütme.

Department : Reyon. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ. genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu. Şube. Bakanlık. Kısım. Departman. Servis. Daire. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri. bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad.

 

Ministries : Bakanlıklar. Papazlık. Hizmet. Bakanlık.

Power of attorney : Temsil yetkisi. Vekalet belgesi. Vekaletname.

Procuratorship synonyms : procuracy, delegacies, mandating, regencies, mandates, mandate, proxyship, procurement, delegacy, ministry, proxies, power, proxy, deputations, procuration, succession.

Procuratorship ingilizce tanımı, definition of Procuratorship

Procuratorship kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The office or term of a procurator.