Programlama nedir, Programlama ne demek

  • Programlamak ya da programlaştırmak işi

Programlama hakkında bilgiler

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir proglamlama dilinde yapılır. Bu programlama dili Java ve C# gibi yûksek seviyede bir dil olabileceği gibi C, assembly ve bazı durumlarda makine dili de olabilir. Yazılan kaynak kodu genellikle bir derleyici ve bağlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir. Ayrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir.Derleyici, yazılan programları okuyup içerisinde mantıksal veya yazınsal hatalar olup olmadığını bulan, bulduğu hataları kullanıcıya göstererek programın düzeltilmesine yardım eden, hata yoksa programı çalıştırıp sonucunu gösteren, ayrıca çeşidine göre pek çok başka özelliği barındırabilen (bir değişkenin üzerine mouse ile gelindiğinde değişkenin özelliklerini gösterme, fonksiyonun üzerine gelindiğinde kod içerisinde fonksiyonu bulup yazıldığı satıra gidebilme, kodların daha kolay okunabilmesi için etiketler yardımıyla kodları toparlayacak bölgeler oluşturabilme...) birer platformdur. Programcılar genel olarak programlamayı gerçek hayata benzetirler. Bir program yazmak veya bir problemi çözmek için öncelikle komutları unutmak ve çözümü gerçek hayatta yapıyormuş gibi düşünmek gerekir onlara göre. Komutlar sadece araçtır.

 

Programlamaya başlayanların kendi dilleriyle Merhaba Dünya (Genelde : Hello World!) yazmalarıyla başlar ve bir programlama dilini öğrenmekteki tek zorluk programlamanın ne olduğunu öğrenmektir. Bundan sonraki aşamalar ise kolayca atlatılabilir.

Programlama ile ilgili Cümleler

  • Ali bilgisayar programlama hakkında bir şey bilmiyor.
  • Ben PHP ile programlama yapıyorum.
  • Tom'u arayalım ve ona yeniden programlama yapmamız gerektiğini söyleyelim.
  • Yeniden programlamanı istemiyorum.
  • Uygulama geliştiricileri bir fonksiyonel programlama dili kullanmaya karar verdi.
  • Bilgisayar programlamaya çok erken bir yaşta başladım.
  • Ali bilgisayar programlamayı öğrenmek istiyordu.
  • Programlama yapmayı biliyor musun?

Programlama kısaca anlamı, tanımı:

Program : Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. İzlence. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

 

Programlamak : Programa bağlamak, bir şeyin programını yapmak.

Programlaştırmak : Bir işin programını yaptırmak.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Yazılım : Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü.

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Donanım : Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. Tesisat.

Komut : Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Programlama anlamı nedir?

İngilizce'de Programlama ne demek? : n. programing, programming [Brit.]

Fransızca'da Programlama : programmation [la]

Almanca'da Programlama : n. Planung, Programmierung

Rusça'da Programlama : n. программирование (N)