Proliferasyon nedir, Proliferasyon ne demek

Teknik terim anlamı:

Hücrelerin çoğalması, artması.

Proliferasyon anlamı, tanımı

Proliferasyon evresi : Endometriyumun ovaryal siklusa bağlı olarak geçirdiği, endometriyumun kalınlaşması ve bağ doku hücrelerinde artışların olduğu üç evreden biri, folikül hormonu dönemi. Bu evrede glandula uterina adı verilen döl yatağı bezlerinin gelişmesi ve kıvrımlarının artması görülür

Çoğalma : Çoğalmak işi, fazlalaşma, ziyadeleşme.

Çoğal : Çoğanın özellikleri ya da çoğabilim çözümlemelerine ilişkin olan.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Artma : Artmak işi.

Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah renkli giysi. Belli bir ülke, alan ya da yerleşme biriminde yaşayan insanların sayısal toplamı. Çok, çok a, çok bulunur, çok vardır. Çocuk. Yavru.

Diğer dillerde Proliferasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Proliferasyon ne demek ? : proliferation