Promastigot nedir, Promastigot ne demek

Promastigot; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Çekirdeğin ön kısmında kinetoplastın bulunduğu ve yine vücudun ön kısmında serbest bir kamçıya sahip olan Trypanosomatidae formu (Leptomonaslarda olduğu gibi).

Trypanosoma ve Leishmania türlerinin gelişim evresi, tek olan kamçıları apikal kutupta bulunur.

Promastigot tanımı, anlamı

Trypanosomatidae : Kinetoplastida’ ların bir ailesi, Herpetomonas

Trypanosoma : [Bakınız: tripanozoma]. Trypanosomatidae ailesinde bulunan omurgalı ve omurgasızların kan ve lenf sıvılarında yaşayan kamçılı bir protozoon cinsi. Kinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan, insan dâhil birçok omurgalı ve omurgasız canlıda parazitlenen, yaşam sikluslarında amastigot, promastigot, epimastigot ve tripomastigot evreleri bulunan, ilk üç evresi vektörlerde (genellikle kan emen artropodlar) son evresi ise omurgalılarda (son konaklarda) bulunan protozoa cinsi.

Kinetoplast : Kinetoplastida takımındaki protozoonlarda uzunlamasına yapılı mitokondri içerisinde bulunan, DNA’dan zengin, bazal cisimle yakın ilişkili, bağımsız olarak replike olan çubuk biçiminde silindirik sitoplazmik organel, kinetonükleus. Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kaidesine yakın bir bölgede yer alan mitokondriden farklılaşmış yapı.

 

Leishmania : [Bakınız: layşmanya]. Trypanosomatidae ailesinde insanlar için patojenik olan kimi türleri içeren kamçılı protozoon cinsi. Bu cinste bulunan türlerin yaşam sikluslarında amastigot ve promastigot evreleri bulunmaktadır. Enzimatik çalışmalar sonucunda bu cins Leishmania Leishmania ve Leishmania Viannia olmak üzere iki alt cinse ayrılmıştır. Leishmania Leishmania alt cinsinde L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana ve L. tropica, Leishmania Viannia alt cinsinde ise L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi ve L. shawi türleri bulunmaktadır.

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

Serbest : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. Bazı kurallara bağlı olmayan. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).

Leptom : Floem parankiması ve elek elemanları.

Apikal : Herhangi bir hücre, yapı veya organın üst, uç kısmı. Uç kısım. [Bakınız: apikalis].

 

Serbes : Serbest. Serbest, rahat.

Kinet : Plasmodium, Babesia ve Theileria cinsi protozoonlarda vektörlerin (sivrisinek, kene) bağırsağını terk edebilen hareketli evrelere (zigot) verilen ad. Plasmodium’larda küre biçimindeki zigot uzar ve ookinet adlı silindirik yapı hâlini alır. Birbirine geçirilmiş iki teneke. (Aksaray Niğde).

Geliş : Gelme işi.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Kamçı : Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan vurma, dövme aracı. Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat. Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ.

Kutup : Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

Lepto : Zarif, yumuşak, ince.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Kine : Ki.

Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları örtü. Üzüntü, sıkıntı.

Yine : Yeniden, bir daha, tekrar, gene. Buna rağmen, bununla birlikte. Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.

Diğer dillerde Promastigot anlamı nedir?

İngilizce'de Promastigot ne demek ? : promastigotes