Promptest türkçesi Promptest nedir

Promptest ingilizcede ne demek, Promptest nerede nasıl kullanılır?

Prompted : Teşvik etmek. Harekete geçirmek. Suflörlük yapmak. Sufle etmek. Yönlendirmek.

Prompted stop code : Bilgi istemli dur kodu.

Prompter : Teşvikçi. Önayak olan kimse. Oyun çalışmaları ve gösteri sırasında sahnenin seyirciye görünmeyen uygun bir yerinden, betiği izleyerek unutulan tümce başlanın fısıldayarak oyuncuya anımsatan görevli. Fısıldayıcı. Tahrikçi. Suflör.

Prompters : Tahrikçi. Önayak olan kimse. Teşvikçi. Fısıldayıcı. Suflör.

Be prompted to : -meye sevk edilmek. -maya yönlendirilmek. -maya yol açılmak. -meye motive edilmek.

Prompt for each new : Her yeni için istek.

Prompt for summary info : Özet bilgi iste.

Prompt for document properties : Belge özelliklerini sor.

Theater prompter : Süflör.

Prompt list pop up : Bilgi istemi penceresi.

İngilizce Promptest Türkçe anlamı, Promptest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Promptest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Immediate : Anlık. Doğrudan. Dolaysız. Araçsız. Derhal. Mübrem. Şu an ki. Acele. Şimdiki.

Hastiest : Acele. Telaşçı. Hızlı. Aceleci. Çabuk sinirlenen. En süratli. İvedi. Düşüncesizce yapılmış.

 

As soon as : En kısa zamanda. Eder etmez. İnce. -er -mez. İle birlikte. İle beraber. Yapar yapmaz. İster istemez. Derhal.

Game : Aksak. Hevesli. Sakat. Taraflardan birinin dört sayı kazanmasıyle elde edilen sonuç; şöyle ki, kazanan yan öbüründen en az iki sayı artık olsun. yoksa oyun bu durum sağlanıncaya dek sürer. Cesur. Maç. Şikar. Topal.

Inveigh : Veryansın etmek. Paylamak. Azarlamak. Tenkit etmek. Çıkışmak.

Bankrolling : Parasal kaynak sağlamak. Para destesi. Finanse etmek. Hazır para.

Fasted : Rengi atmaz. Dayanmak. Sıkı. Süratli. Oruç tutmak. Hızlı. Perhiz yapmak. Yapışmak. Sabit (renk).

Hard cash : Trinko para. Hazır para. Madeni para. Peşin para. Nakit para.

At once : Hemen şimdi. Anide. Aniden. Bir kerelik. Aynı zamanda. Birden. Hep bir ağızdan. Şimdi. Hep birden.

Promptest synonyms : quetch, at point, declaim, fastest, erelong, precise, at hand, discourses, liquidities, minuter, handy, anon, discourse, plain, available, first thing, accurate, in due time, groins, money, nice, handier, disposed, forthcoming, fleeter, cut and dried, scrupulous, kvetch, slipt, gamest, bankrolled, at the drop of a hat, argument.

Promptest zıt anlamlı kelimeler, Promptest kelime anlamı

Cheer : Teşvik etmek. Keyif. Yardım etmek. Neşelendirmek. Cesaretlendirmek. Alkış tutmak. Bağırarak ya da alkışlayarak yüreklendirmek. Yüreklendirmek. Şenlendirmek. Avutmak.

Tardiness : İşe geç kalma. Geç kalma. Rötar. Ağırlık. Yavaşlık. Çekince. Gecikme.