Prototip nedir, Prototip ne demek

Prototip; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: ön ürün]

Prototip hakkında bilgiler

Prototip (Yunanca πρωτότυπον (prototipon, orijinal) ve τύπος (tipos, gösterim, sunum)), genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir. Çok öğeli bir kümede grubun kendinden sonraki diğer tüm üyelerinin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılarak tasnif ve derecelendirme yapılabilmesini mümkün kılan en özgün öbek elemanını ima eder.

Prototipleme (İngilizce prototyping), prototip geliştirme için kullanılan kavramdır.

Prototip anlamı, tanımı:

Örnek : Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. En iyi biçimde olan.

Model : Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. Otomobil vb.nde tip. Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. Bir özelliği olan nesne veya kişi. Biçim. Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip. Giysi örneklerini içinde toplayan dergi. Benzer. Manken.

 

Orijinal : Otantik. Özgün. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç).

Gösterim : Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon. Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon. Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans.

Sunum : Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Sunma işi. Lokma, parça.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Terminoloji : Terimler dizgesi. Terim bilimi.

Semantik : Anlam bilimi. Anlam bilimsel.

İlk örnek : Örneklik eden biçim veya nesne, prototip.

İlk : Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. Birinci olarak, en başta.

Diğer dillerde Prototip anlamı nedir?

İngilizce'de Prototip ne demek? : n. prototype, archetype

Almanca'da Prototip : n. Prototyp

Rusça'da Prototip : n. прототип (M)