Prototypical türkçesi Prototypical nedir

Prototypical ingilizcede ne demek, Prototypical nerede nasıl kullanılır?

Prototyping : Prototiplendirme. Ön örnek yapımı. Prototip çalışması. İlkörneği yaratma.

Rapid prototyping : Hızlı prototip üretme.

Prototypal : Prototipik. İlk örnekle ilgili.

Prototype : Tek tip. Toplu üretime geçmeden hazırlanan örnek. bir ölçü biriminin gerçekleştirilen aslı. Ön model. Model. İlkörnek. Asıl örnek. İlk örnek. Prototip. İlk ernek. Ön ürün.

Prototypes : İlk örnek. Prototip. Orijinal. Asıl örnek. İlktipler.

Macro prototype : Makro prototip.

İngilizce Prototypical Türkçe anlamı, Prototypical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Prototypical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blueprint : Tasarlamak. Plan. Şablon. Teknik bilginin yer aldığı mavi sayfalı kitap. Mavi kopya. Karalama. Taslak. Mavi kılavuz. Planı mavi kağıda çekmek.

First : Önce. Başta. Birinci. İlk olarak. İlk. Öncelikle. En büyük. Mükemmel. Başta gelen. İlk kez.

Archetypes : Arketip. Ruhbilimci jung'a göre ortak bilinçaltını oluşturan, atalardan kalma tasarımlar. Model. İlkörnekler. Numune. İlk örnek. İlkörnek. Kök örnek.

Archetypal : Örnek teşkil eden. Örnek. Prototipe ait veya ilgili (ilk örnek, prototip, numune). Arketipik. Numune olarak.

 

Prototypes : Orijinal. İlk örnek. İlktipler. Asıl örnek.

Prototype : İlk örnek. İlk ernek. Proto tip. Ön ürün. Model. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Toplu üretime geçmeden hazırlanan örnek. bir ölçü biriminin gerçekleştirilen aslı. Ön model. İlkörnek.

Archetypic : Prototip özellikleri olan (ilk örnek, prototip, numune).

Prototypal : İlk örnekle ilgili.

Blueprints : Plan. Kılavuz. Karalama. Proje. Şablon. Ozalit kopya. Tasarlamak. Taslak. Ayrıntılı tasarı.

Archetypical : Numune olarak. Prototip özellikleri olan (ilk örnek, prototip, numune).

Prototypical synonyms : prototypic, antetype.

Prototypical zıt anlamlı kelimeler, Prototypical kelime anlamı

Last : Çekmek. Tutmak. Son şey. Herkesten sonra. Dayanmak. Herşeyden sonra. Gitmek. Sonuncu olarak. Tutunmak. Yetmek.