Provinciality türkçesi Provinciality nedir

Provinciality ingilizcede ne demek, Provinciality nerede nasıl kullanılır?

Provincialism : Taşra ağzı. Taşralılık. Ölçünlü türkçenin ve yazı dilinin dayandığı konuşma ölçüleri dışında kalan, ağızlara bağlı konuşma türü; geleceğiz kelimesinin gelcez, gelecãh, geleceğik biçimlerinde söylenmesi gibi. bk. ağız.

Provincialize : Kırsallaştırmak.

Deprovincialize : Bir bölgenin kırsal özelliklerini yoketmek.

Provincial council of primary education : Başkanlığını vali, ikinci başkanlığını milli eğitim müdürünün yaptığı; belediye başkanı, defterdar ve ilgili daire müdürleri ile okul-aile birlikleri, öğretmen dernekleri, türlü okul yönetici ve öğretmenleri, ilköğretim denetmenleri temsilcilerinden oluşan ve ilköğretim sorunlarını il düzeyinde topluca inceleyen kurul. İl ilköğretim kurulu.

Cape provincial division : Cape taşra bölümü. Güney afrika yüksek mahkemesi'nin bir bölümü.

Provincial : Taşraya ait. Dini idarenin yöneticisi. Geri kafalı. İle ait. Taşralı kimse. Darkafalı. Dar görüşlü. Görgüsüz. Köylü. İl.

Comprovincial : Aynı vilayete ait veya ilgili olan.

Provincially : Geri kafalı bir biçimde.

İngilizce Provinciality Türkçe anlamı, Provinciality eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Provinciality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Narrowness : Kısıtlılık. Kısıntı. Darlık. Sınırlama.

Provincialism : Ölçünlü türkçenin ve yazı dilinin dayandığı konuşma ölçüleri dışında kalan, ağızlara bağlı konuşma türü; geleceğiz kelimesinin gelcez, gelecãh, geleceğik biçimlerinde söylenmesi gibi. bk. ağız. Taşra ağzı.

Partisanship : Yandaşlık. Particilik. Taraftarlık. Akrabasını tutma. Taraflılık. Partizanlık.

Partiality : Yeğleme. Kısmiyet. Düşkünlük. Özel sevgi. Yan tutma. Beğenme. Tarafgirlikten ileri gelen haksızlık. Taraf tutma. Asabiyet. Kısmilik.

Conservativeness : Muhafazakarlık. Alçak gönüllülük. Gösterişsizlik. Tutuculuk. Tutucu olma niteliği. Ilımlılık. Gelenekleri korumayı amaçlayan nitelik. Ölçülülük.

Peasantry : Köylü sınıfı. Köylüler. Üretimlerinin çoğunluğunu kendileri tüketen; satabildikleri üretim artıklarıyla tüketici sınıfların besin ürünlerini sağladıkları gibi kendi gereksinmelerini de karşılayan; yaşam ve ilişkileri yönünden gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı bulunan; yaşantılarını, en küçük yerleşme yerlerinden biri olan köylerde sürdüren üretici topluluk bk. köy, kırsal toplum, köylü topluluğu, köylü altkültürü, sınıf.

 

Sectionalism : Bölgecilik.

Narrow mindedness : Bağnazlık. Dar fikirlilik (fig.).

Squareness : Kare şeklinde olma. Dürüstlük. Kare şeklinde olma veya oluş. İri yapılılık. Kare oluş. Karelik.

Provinciality synonyms : rusticity, localism.

Provinciality zıt anlamlı kelimeler, Provinciality kelime anlamı

Broad mindedness : Geniş fikirlilik. Ürkütücü veya karşıt görüş ve davranışları tolore etme ve tahammül gösterme eğilimi.

Impartiality : Tarafsızlık. Yansızlık.

Provinciality ingilizce tanımı, definition of Provinciality

Provinciality kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Peculiarity of language characteristic of a province. The quality or state of being provincial.