Pseudo türkçesi Pseudo nedir

Pseudo ile ilgili cümleler

English: That's pseudoscience.
Turkish: O sözde bilim.

English: Creationism is a pseudo-science.
Turkish: Yaratılışçılık, bir sözde-bilimdir.

Pseudo ingilizcede ne demek, Pseudo nerede nasıl kullanılır?

Pseudo aggregated markov process : Yapay toplulaştırılmış markov süreci.

Pseudo arthrosis : Kaynama yokluğu. Yalancı eklem. Kırıkta hareketsizliğin sağlanamaması nedeniyle kırık uçlarının fibrokartilaj yapıda sert bir tabakayla örtülmesi ve kaynamanın olmayıp kırık uçlarının anormal hareketli bir durum alması, kaynama yokluğu.

Pseudo cholinesterase : Yalancı kolinesteraz. Karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim.

Pseudo code : Sözde program. Sözde kod. Kodsu. Yalancı kod.

Pseudo density function : Yapay yoğunluk fonksiyonu.

Pseudo maximum likelihood : Yapay ençok olabilirlik.

Pseudo factual question : İlk bakışta olgusal bir içeriği varmış gibi görünmekle birlikte gerçekte tasarımsal bir durumu dile getiren anlatımlar karşısında bireylerin tepkilerini ölçmeyi amaçlayan soru. Sözde olgusal sorular.

Pseudo ml estimator : Yapay ml tahmincisi.

 

Pseudo f statistic : Yapay f istatistiği.

Pseudo lumpyskin disease : Herpesviridae ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 2’nin sığırlarında neden olduğu, klinik olarak yumrulu deri hastalığına benzeyen hastalık. Yalancı yumrulu deri hastalığı.

İngilizce Pseudo Türkçe anlamı, Pseudo eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pseudo ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pretender : Davacı. Talip. Hak iddia eden. İsteyen kimse. Tahta talip olan. Hak iddia eden kimse. Tahta hak iddia eden sahtekar.

Phonier : Şarlatan. Düzmece. Sahtekar. Kofti. Sahte şey.

Ish : İmtrak. Sonek.

Conformation : Vücudun yapı, biçim ve orantısı. moleküllerin uzayda doğal olarak sahip oldukları üç boyutlu yapı. Uyma. Yapı. Şekil. Konformasyon. Biyoloji, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. bir konformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur. Örgensel özdeciğin, kimyasal bağları değişmeden, az bir erke ayrımı ile alabildiği biçimlerin her biri. Tatbik. Konoluşum.

Adjustment : Düzenleme. Uyarlanma. Hukuk, eğitim, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Tasfiye. Halletme. Bireyin çevreyle olan ilişkisinde sorun yaratmayan denge durumu ya da bir bününü oluşturan öğelerin birbirine ya da baskın öğeye uygunluğu. Bireyin, çevresel koşullara ya da değerlere ruhsal bakımdan kendini uydurması süreci. organizmanın, varlığını sürdürebilmesi için gerekli değişmelerle kendini çevre koşullarına göre ayarlaması. Kendini alıştırma. Alışma. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası. işlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.

 

Sham : Yalan. Ayak yapmak. Rol yapmak. Numara yapmak. Taklidi yapmak. Danışıklı dövüş. Yalandan yapmak. Dolandırıcı. Sahtelik.

Canards : Oyun. Asılsız haber. Hile. Bir hava aracının asıl kanatlarının önünde bulunan sabitleştirilmiş veya hareket ettirilebilir küçük kanatlar (adını birinci dünya savaşı dönemindeki benzer bir uçaktan almıştır). Kanardlar. Uydurma haber.

Seeming : Görünen. Zahiren. Görünüşteki. Gibi görünen.

Nominal : Düşük. Anma. İsmen var olan. Yazılı. Çok düşük (fiyat veya rakam vb). Önemsiz. İtibari. Saymaca. Önemsiz (fark veya derece vb).

Assembling : Birleştirme. Bir makinenin parçalarını, yerli yerine koyup, işleyecek duruma getirme işlemi. Çevirme. Kur-tak. Toplanarak. Toplu. Toplanma. Montaj.

Pseudo synonyms : role player, of sorts, phonies, fictive, in appearance, falsest, beguiling, cardio, skip it, assumed, feint, imposter, colourable, mounting, catchiest, allegedly, crooked, baffling, spurious, insubstantial, as if, deceiver, coloured, heart, fixation, imaginary, conformations, concoctions, coloreds, phony, on the surface, outwards, on the face of it.

Pseudo zıt anlamlı kelimeler, Pseudo kelime anlamı

Genuine : Halis muhlis. İçten. Hilesiz. Sahici. İçi dışı bir. Öz. Samimi. Saf. Hakiki. Gerçek.