Pseudoparesis türkçesi Pseudoparesis nedir

Pseudoparesis ingilizcede ne demek, Pseudoparesis nerede nasıl kullanılır?

Pseudoparalysis : Yalancı felç. Psödoparalizis. Kaslarda kuvvet azalmasıyla belirgin gerçek felç olmayan durum psödoparalizis. Psödoparalizi.

Pseudoparameterization : Yapay parametreleştirme.

Pseudoparaphyllia : Psödoparafilya. Tomurcukların üzerini çeviren yapraksı yapı.

Pseudoparasite : Yalancı asala. Gerçekte asalak olmayıp asalak sanılan bitkisel ya da hayvansal parçacık veya ortakçı canlı. Yalancı asalak.

Pseudoparasitism : Psödoparazitizm. Yalancı asalaklık. Asalak değilken asalak sanılma durumu.

İngilizce Pseudoparesis Türkçe anlamı, Pseudoparesis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pseudoparesis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı.

Pseudoparalysis : Psödoparalizis. Kaslarda kuvvet azalmasıyla belirgin gerçek felç olmayan durum psödoparalizis. Psödoparalizi.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

 

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Batın. Abdomen.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Pseudoparesis synonyms : abdominal distention, a band, abdominal pain, a dna, a clay, abattoir, abamectin.