Put nedir, Put ne demek

Put; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
  • Haç.
  • Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.

"Put" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum." - Y. K. Karaosmanoğlu

Yerel Türkçe anlamı:

Yaklaşık olarak 16 kg.lık tahıl ölçüsü

Manda kızmak, azmak.

Saban demirini eğek demirine tutturmak için kullanılan çengel biçiminde çivi.

Tipi

Eşek, at ve benzeri hayvanlar sevinçle atlayıp zıplamak.

Saban demirini yerine tutturan çivi

Buzağı ipten kurtulup kaçmak. 16 Kg.lık ağırlık ölçüsü.

Eski paralardaki resimler.

Besiye verilen hayvan.

Bilimsel terim anlamı:

Türlü gereçlerden, ama daha çok taştan yapılan, insana benzer çizgileri bulunan tapınma yontusu.

İngilizce'de Put ne demek? Put ingilizcesi nedir?:

ldol

Put hakkında bilgiler

Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır.

 

Putperestlik, zaman zaman mutlak bir varlığa tapımın sadece bir şekli olarak ortaya çıkarken zaman zaman belirli bir inancın esasında, mutlak varlığın olmadığı durumlarda bir tür akide veya başlı başına bir inanç yapısı da olmuştur. İbrahimi dinlerde putperestliğe dair görüşler farklılık gösterse de hepsinde yasaktır.

Günümüzdeki putlara örnekler; Para, Kadın, Çocuk, Mal, Mülk, Altın, Gümüş, Araba vs.

Put anlamı, kısaca tanımı:

Put gibi : Sessiz, anlamsız bir bakışla ve kımıldamaksızın.

Put kesilmek : Sessiz ve hareketsiz bir durum almak.

Haç : Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

Put davarı : Kışın parayla bakılmaya verilen davar.

Put etmek : Ağacın dalını gövdeye yakın yerinden kesmek.

Put olmak : Sivri şeyin ucu kırılıp kütleşmek.

Put yonmak : Put imal etmek, yapmak.

Diğer dillerde Put anlamı nedir?

İngilizce'de Put ne demek? : n. throwing of a heavy iron ball (Track and Field)

v. place; lay; insert; impose; mark

v. can, may; might, could

Fransızca'da Put : idole [la], fétiche [le]

Almanca'da Put : n. Abgott, Götze, Idol

Rusça'da Put : n. идол (M), истукан (M), кумир (M)