Publication of invention türkçesi Publication of invention nedir

  • Bulgunun yayımı.
  • Çeşitli araçlar (reklam, makale, radyo gibi) yardımıyla bulgunun halka duyurulması ya da sergilerde gösterilmesi.

Publication of invention ingilizcede ne demek, Publication of invention nerede nasıl kullanılır?

Publication : Basılma. Duyuru. İlan. Yayım. Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler. Yayma. Neşir. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yayınlanma. Neşriyat.

Of : Hakkında. Li. İle ilgili. Nin. Den. -den. -nin. In. -nın. Karşı.

Invention : İnsanoğlunun, yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunmayan, yeni kültür ürün ve olaylarından her biri. bk. halk yaratısı, yayılım, insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem. Düzen. Türetme. Yalan. Yaratı. Buluş. Keşf. Varolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma. İhtira. Orijinallik.

Certificate of invention : Bulgu belgesi. Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge.

Classification of inventions : Bulguları bir temele göre bölümlere ayırma. Bulguları bölümleme.

Temporary protection of invention in exhibition : Sergilerde geçici koruma. Sergilerde ilk kez gösterilen bulguların o sergilerde geçici olarak, sonradan kütüğe yazımı koşuluyle korunması.

 

Necessity is the mother of invention : İhtiyaçlar icatların anasıdır. İhtiyaç icadın anasıdır. Tüm icatlar ihtiyaçtan doğar. Birçok icat eksiklik nedeniyle ortaya çıkmıştır. Eşyalar gereksinim sonucu olarak icat edilirler.

Superiority of invention : Bulgu üstünlüğü. Bulgunun gerçekten yeni bir ürün ortaya koyabilme yeteneğindeki üstünlük.

Exploitation of invention : Belgesi verilmiş bulguyu, yeni ürünler elde etmek için kullanma. Bulguyu işletme.

Imitation of invention : Bulgu benzeti. Bulgu kapsamına giren malın üretiminde, benzer yolun kullanılması ya da benzerinin yapılması.