Publication türkçesi Publication nedir

 • Yayım.
 • Basılma.
 • Duyuru.
 • Bulgunun çeşitli araçlarla duyurulması.
 • Neşir.
 • Neşriyat.
 • Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler.
 • Yayma.
 • İlan.
 • Yayımlama.
 • Yayınlanma.
 • Kitap, gazete, dergi gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtımı ya da radyo ile dinlenecek şeylerin yayılması.
 • Yayın.
 • Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır.
 • Yayınlama.
 • İlan etme.

Publication ile ilgili cümleler

English: The book is now ready for publication.
Turkish: Kitap şimdi yayın için hazır.

English: I put an advertisement for the new publications in the newspaper.
Turkish: Yeni yayınlar için gazeteye bir reklam koydum.

English: Publication of this month's issue will probably be delayed one week.
Turkish: Bu ayın meselesinin yayımlaması olasılıkla gelecek haftaya ertelenecek.

 
 

English: He was in charge of preparing a magazine for publication.
Turkish: O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu.

Publication ingilizcede ne demek, Publication nerede nasıl kullanılır?

Publication of invention : Bulgunun yayımı. Çeşitli araçlar (reklam, makale, radyo gibi) yardımıyla bulgunun halka duyurulması ya da sergilerde gösterilmesi.

Infringment of publication right : İzin alınmadan bir yapıtın çoğaltılması. Yayım hakkına elatma.

First publication : Bulgu belgesi alınmadan herkese yapılan duyuru. Ön yayım.

Obscene publication : Muzır neşriyat. Yakışıksız yayın. Edebe aykırı yayın. Müstehcen yayın.

Official publication : Resmi yayın. Devlet destekli yayın. Resmi gazete.

Obscene publications : Açık saçık yayın.

Place of publication : Herhangi bir kitabın yayınlandığı yer. Yayın yeri. Basım yeri.

Serial publication : Seri yayın.

Prevent of publication : Yayımın yasaklanması. Kamu yararı bakımından ya da başka nedenlerle yayımın yasaklanması, durdurulması.

Publications : Yayınlar. İlan. Neşriyat. Yayın. Yayınlama. Duyuru.

İngilizce Publication Türkçe anlamı, Publication eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Publication ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mag : Dergi. Mag kaynağı. Kadınsı bir isim (margaret'in bir şekli). Cezaevi görevlisi. Magneto. Magazin.

Ad : Bir filmin yönetiminde, yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstlenen kimse. tv. bir izlencenin hazırlanmasında ve yayınında yönetmenin tüm işlerde yardımcılığını üstenen kimse. Miladı sene. Reklam. Milattan sonra. Acentenin indirimi. Yönetmen yardımcısı. Bir ekonomide belirli bir dönemde iktisadi karar birimleri ve dış ticaret kesimleri tarafından her bir fiyatlar genel düzeyinde satınalınmak istenen çıktı düzeyi. İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Adverts : Zikretmek. Reklam (ingiliz ingilizcesi). İlan (ingiliz ingilizcesi). Dokundurmak. Reklam. Bahsetmek. Duyuru (ingiliz ingilizcesi). Değinmek. İma.

Familiarisation : Tanıtma. Tanıma. Halka duyurma. İyi uyum sağlayan olma süreci. Reklamını yapma. Alıştırma. Birşeye alışma. Bir şeyi yaygın şekilde biliniyor hale getirme (ayrıca familiarization). Tanıtım.

Publications : Yayınlar.

Text : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yazının aslı. Parça. Mesaj atmak (cepten). İncil'den kısa bölüm. İncilden kısa bölüm. ä°ncil'de ayet. Metin. Bilişimsel dilbilim ve bilgi erişimde, doğal dil sözdiziminin bir yazı oluşturacak biçimde, biçim, anlatış ve noktalama imleriyle kullanıldığı, bir uzunluk kısıtlaması öngörülmeksizin, gereken boyda damga dizgisi. Kitap ya da yazının aslı.

Periodical : Tam cümle ile ifade edilen. Periyodik. Devirli. Süreli yayın. Belli bir döneme ait. Belirli aralıklarla çıkan, tamamlanma sorunu bulunmayan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan bir yayın türü. Sürekli yayın. Dönemsel. Mecmua. Düzenli yayınlanan.

Reissue : Yeniden sürüm. Tekrar basmak. Yeniden tedavüle çıkarmak. Daha önce gösterilmiş olan bir filmi, aradan uzunca bir süre geçtikten sonra yeniden piyasaya sürme işi. Tekrar çıkarmak. Şirketin satın aldığı kendi hisse senedini tekrar satması. Belirtilen şekilde basılan doküman. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yeniden çıkmak. Yeniden basma.

Reference : Bilirkişi raporu. İlgi. Bakma. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. İlişki. Havale. Yazıların başlarına ve sol kenarlarına konulan sayı, ya da sözcükler. bir kişi hakkında o kimsenin bilgi ve yeteneklerini ve diğer özelliklerini kapsayan belge. Bonservis. Arıtlama. Ekspertiz.

Disseminations : (bilgi) yayımlama. Geçme. Yayılma. Dağılma. Yayılım. Yaygınlaştırma. Dağıtım. Saçılma. Dağıtım (bilgi vb).

Publication synonyms : nontextual matter, tip sheet, piece of work, spreadhead, spread head, source, advertisements, launchings, emissions, communiques, spread, format, republication, diffusion, adverting, circulation, impression, broadcastings, dissipations, sketch, avows, cartoon, advertisement, printing, annunciations, divulgences, artwork, compendium, indiction, collection, divulgence, release, emission.

Publication ingilizce tanımı, definition of Publication

Publication kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The publication of statutes or edicts. The act of publishing or making known. Promulgation. Divulgation. Proclamation. As, the publication of the law at Mount Sinai. The publication of the gospel. Notification to the people at large, either by words, writing, or printing.