Publications türkçesi Publications nedir

Publications ile ilgili cümleler

English: I put an advertisement for the new publications in the newspaper.
Turkish: Yeni yayınlar için gazeteye bir reklam koydum.

Publications ingilizcede ne demek, Publications nerede nasıl kullanılır?

Harmful publications : Muzır neşriyat.

Obscene publications : Açık saçık yayın.

Publication of invention : Çeşitli araçlar (reklam, makale, radyo gibi) yardımıyla bulgunun halka duyurulması ya da sergilerde gösterilmesi. Bulgunun yayımı.

Infringment of publication right : İzin alınmadan bir yapıtın çoğaltılması. Yayım hakkına elatma.

First publication : Ön yayım. Bulgu belgesi alınmadan herkese yapılan duyuru.

Serial publication : Seri yayın.

Publication : İlan. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Yayımlama. Basılıp ortalığa sürülen kitap, gazete ve dergi gibi okunan şeylerle radyo ya da televizyon ile her yana yayılıp dinlenen ya da her yerde seyredilen şeyler. Duyuru. Kitap, gazete, dergi gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtımı ya da radyo ile dinlenecek şeylerin yayılması. Basılma. Yayın. Neşriyat. Neşir.

Obscene publication : Edebe aykırı yayın. Müstehcen yayın. Muzır neşriyat. Yakışıksız yayın.

Place of publication : Yayın yeri. Herhangi bir kitabın yayınlandığı yer. Basım yeri.

 

Prevent of publication : Yayımın yasaklanması. Kamu yararı bakımından ya da başka nedenlerle yayımın yasaklanması, durdurulması.

İngilizce Publications Türkçe anlamı, Publications eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Publications ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contents : İçindekilerin listesi. İçindekiler. Muhteva. Kapsam. İçeriği. İçerik.

Spread : Yayılış. Kurmak (sofrayı). Sermek. Kar oranı. Açılmak. Dağılma. Açmak. Fark. Saçılmak. Ekmeğe sürülen şey.

Reference : Bonservis. Havale. Ekspertiz. Dayanak. Yararlanılan kaynak. İma. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen ve görevini iyi yaptığını belirten belge. Ait olma. Belge. Danışma.

Emission : Emisyon. Çıkarma. Dışarı verme. Neşretme. Yayım. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Maddenin ışıyan erke vermesi olayı. Salım. Yayma.

Bulletin : Haber bülteni. Dergi. Bülten. Tebliğ. Belleten. Broşür. Bildiri.

Facing pages : Kapak sayfaları. Arkalı önlü sayfa. Yüz yüze sayfalar.

Work : Etkili olmak. İş yapmak. Bir kuvvetin etki noktasını devindirmesi. iş, kuvvetin yol boyunca birleşeni ile alınan yolun çarpımına ya da 'kuvvet yönleci ile yol yönlecinin sayıl çarpımına eşittir. İşe yaramak. Mayalanmak. Çalıştırmak. Sızdırmak (para). Çalışma. Eser. İş.

 

Editions : Tabı. Baskı (dergi, kitap vb). Basım. Tiraj. Sürüm. Yayım. Baskı. Bası. Nüsha.

Source : Menşe. Sebep. Yararlanılan kaynak. Kaynakça. Kaynak. Memba. Işık, elektromagnetik dalga gibi erke türlerini üretip dışarı salan cisim ya da yer. (bilgi veya haber) kaynağını belirtmek veya vermek. Uzay, madencilik alanlarında kullanılır. Edinmek.

Reprint : Yeniden basmak. Genellikle süreli yayınlardaki yazıların ya da birden çok yazarı olan kitapların her bir yazara ait bölümünün yapıttan ayrı olarak basımı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yama. Yeniden basma. Ayrıbasım. Yeniden baskı. Tekrar baskı. Yeni baskı. Tekrar basım.

Publications synonyms : piece of work, tip sheet, nontextual matter, spreadhead, spread head, advertisements, adverted, launchings, advert, annunciation, communiques, advertising, impression, launching, issuance, transmission, announcing, adverting, communique, promulgations, radio relay, textual matter, advertisement, air, book, notice, publishing, avow, republication, advt, read, volume, transmittal.