Punctually türkçesi Punctually nedir

  • Gününde.
  • Tam zamanında.

Punctually ingilizcede ne demek, Punctually nerede nasıl kullanılır?

Punctual : Vaktinde gelen. Dakik. Zamanında olan. Zamanında yapan. Zamanında. Dakika. Dikkatli. Zamanında gelen. Saati saatine.

Punctuality : Dakiklik.

Unpunctual : Geç kalan. Dakik olmayan.

Unpunctuality : Belirlenen zamanda yapmama. Uygun olan zamanda gerçekleştirmeme.

Punctuate : İşaretlemek. Noktalama işaretlerini koymak. Araya girmek. Noktalamak. (sözü) ikide bir kesmek. Vurgulamak. Noktalama işaretleri koymak. Lafını kesmek. Sözünü kesmek.

Babylonian punctuation : Antik babil dili seslendirme veya noktalama işaretlemesi metodu. Babil noktalaması.

Punctuates : Vurgulamak. Lafını kesmek. Noktalamak. İşaretlemek. Sözünü kesmek. Araya girmek. Noktalama işaretleri koymak. (sözü) ikide bir kesmek. Noktalama işaretlerini koymak.

Punctuation : Çekitleme. Bir filmin çekim, görünçlük, ayrım, bölüm gibi çeşitli bölünmelerini birbirinden ayırmada kullanılan yöntemlerin tümü. (bunların başlıcaları kesme, zincirleme, kararma-açılma, silinme, silinmeli kararma ve açılma, noktalı kararma ve açılma, yıldırım geçişidir). Bilgisayar, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Noktalama işareti. Noktalama işaretleri. Sözünü kesme. Noktalama. Yazıda okumayı kolaylaştırmak için birtakım işaretlerin kullanılması: nokta (.), virgül (,), noktalı virgül (;), iki nokta (:), ünlem işareti (!), soru işareti (?), üç nokta (…), düzeltme işareti (^), tırnak («»), ayraç () gibi. Lafa karışma.

 

Case and end punctuation : Büyük veya küçük harf ve noktalama.

Punctuations : Lafa karışma. Sözünü kesme. Noktalama. Noktalama işaretleri.

İngilizce Punctually Türkçe anlamı, Punctually eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Punctually ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

At the proper time : Uygun zamanda.

On the dot : Dakikası dakikasına. Elifi elifine. Tam vaktinde. Saniyesi saniyesine.

Duly : Zamanında. Tam olarak. Doğru dürüst. Hakkıyla. Gereken şekilde. Layıkıyla. Usule uygun olarak. Uygunca. Beklendiği gibi.

On schedule : Vaktinde. Planlanan sögende. Tarifede belirtilen zamanda. Beklenen sögende.

In good time : Zamanında. Erken. Vaktinde. Çabuk. Önceden belirlenen zamanda. Sırası gelince. Biraz erken. Erkenden. Süresi gelince.

Jit : Aramallarının tam gerekli olduğu zamanda stoklamaya gerek kalmaksızın üretime sokulduğu esnek üretimin temel ögelerinden biri. krş. kalite kontrol çemberleri, sıfır hatalı üretim. Son dakikada (internet argosu). Tam zamanında üretim. İlk olarak belirli işlemci için yazıldığından dolayı komutları java dilinden o işlemci diline çeviren derleyici türü (platformdan bağımsız olan).

In the nick of time : Son dakikada. Saniyesi saniyesine. Sıcağı sıcağına. Son anda. Sıcağı sıcağına (tam zamanında). Tam vaktinde. Ucu ucuna.

Apropos : Münasip. Hakkında. Yerinde. Uygun. Zamanı gelmişken. İle ilgili. Sırası gelmişken. -e ait.

 

In season : Zamanında. Vaktinde. Zamanlı. Mevsiminde. Uygun zamanda. Hazır. Çiftleşme döneminde. Kullanılabilir. Olmuş.

In good season : Yeterince yakın. Zamanında. Yeterince erken.

Punctually synonyms : nick of time, bang on time, at the last minute, in the very nick of time, in due time, just in time.

Punctually ingilizce tanımı, definition of Punctually

Punctually kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a punctual manner. Exactly. Promptly.