Pyogranulomatous panniculitis türkçesi Pyogranulomatous panniculitis nedir

  • Piyogranülomlu pannikulitis.
  • Kedilerin atipik mikobakteriyel granülomu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Pyogranulomatous panniculitis ingilizcede ne demek, Pyogranulomatous panniculitis nerede nasıl kullanılır?

Panniculitis : Pannikulitis. Deri altı veya iç organlarda yağ dokusunun yangısı. enfeksiyöz etkenler, yabancı cisimler, e vitamini yetersizliği, fiziksel darbe, pankreas hastalıkları, damar yangısı ve lupus eritematozus’a bağlı olarak biçimlenir. Panikülit.

Pyogranulomatous furunculosis : Dermatofit enfestasyonlarında ikincil bakteriyel enfeksiyonlar sonucu kıl foliküllerinde oluşan irinli ve granülomlu yangı. Piyogranülomlu furunkulozis.

Lupus panniculitis : Lupus pannikulitis. Köpeklerde, lupus eritromatozuste göğüs ve bacakların üst kısmında, deri altı yağ dokusunda iyi sınırlı yumru oluşumu ve yağ dokusunda mononükleer hücre infiltrasyonuyla belirgin yangısı, lupus profundus.

Nodular panniculitis : Deri alt yağ dokusunun düğümcük oluşumuyla belirgin yangısı. köpek, kedi ve atlarda bilinmeyen nedenlerle oluşur. Nodüler pannikülitis.

Nutritional panniculitis : Balık, deniz ürünleri veya yüksek konsantrasyonda doymamış yağ asidi içeren ürünlerle beslenen kedi, vizon ve taylarda; deri altı yağın sertleşmesi ve kalınlaşmasıyla belirgin irinli ve granülomlu dermatozis. Nütrisyonel pannikulitis.

 

İngilizce Pyogranulomatous panniculitis Türkçe anlamı, Pyogranulomatous panniculitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pyogranulomatous panniculitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdomen : Karnın altı. Karın. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksendışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Abaksiyal.

Pyogranulomatous panniculitis synonyms : abdominal fat necrosis, abamectin, a c syndrom, abdominal palpation, a clay, a c deformity.